CloudRepublic rekryterar ny VD och gör ännu ett förvärv

Johan Gran som framgångsrikt drivit Gran Research under de senaste 3-4 åren blir ny VD på CloudRepublic from 1 januari 2020.

"Jag hade kommit till ett läge där jag hade varit tvungen att anställa medarbetare för att utveckla Gran Research vidare. Här får jag nu möjligheten att kombinera mina metoder med en färdig organisation av experter. Det ska bli mycket spännande" Säger Johan Gran.

CloudRepublic räknar med att Johan kommer att tillföra strategisk kompetens inom digital marknadsföring inte minst mot stora internationella företag.

"CloudRepublic är nu väl positionerat för nästa steg i utvecklingen där tillväxt står i fokus. Med Johans hjälp kan vi leverera mer värde till befintliga kunder, attrahera nya kunder samtidigt som vi uppnår en bättre skalbarhet tack vare de metoder och verktyg Johan utvecklat." säger Lars Bergkvist, Styrelsens Ordförande, CloudRepublic AB (publ).

Johan har verkat som VD och expert och utvecklat egna analysmetoder och verktyg för att analysera företags digitala marknadseffektivitet. Mer information om konceptet finns på: www.grab.se

I köpet, som görs som ett förvärv av ett helägt dotterbolag till Gran Research, ingår förutom ovan nämnda metoder och verktyg även strategiska kundengagemang med internationella företag av betydande storlek.

Bolaget räknar med reella synergier mellan CloudRepublics befintliga kunder och Johans strategiska kompetens. Johan kommer att fortsätta kombinera VD rollen med sin expertroll.

Gran Research har med Johan som enda anställda omsatt mellan 2 och 2,5 MSEK under senare år. Köpeskillingen uppgår till 150 000 aktier i Cloudrepublic (varav 50% vestar över 3 år), 100 000 optioner med lösenpris 12 kr som vestar över 3 år samt 100 000 optioner med lösenpris 20 kr som vestar över tre år.

För ytterligare information kontakta:

Ari Liukko, VD, Telefon +46 733 15 15 15, E-post: [email protected]

Om CloudRepublic AB (publ): CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential genom datadriven analys och innovativa tjänster för digital marknadsföring och försäljning. Bolagets transformationsverktygslåda genomlyser och optimerar ett bolags digitala marknadsföring och försäljning.

CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com

CloudRepublic AB
Artillerigatan 42
114 45 Stockholm

Tel: 08-6111190 
www.cloudrepublic.com


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat