CloudRepublic lanserar nytt bolag: Unik modell hjälper företag rekrytera digital kompetens - Gasell-VD driver inhousetrenden

Företag flyttar digital marknadsföring inhouse, men har stora utmaningar att rekrytera digitala talanger. Nu lanseras CloudRepublic Anegy Digital Talents, Sveriges första renodlade rekryterings- och bemanningsbolag nischad mot digital marknadsföring och med en helt unik modell för att säkerställa kompetens.

Behovet av rekryterings- och bemanningsbolag nischade inom digital marknadsföring speglar väl den upplevelse Simon Milton, tidigare VD för konsultbyrån CloudRepublic Anegy Online Marketing, hade under de sex år han ledde sin byrå fram till DI Gasell 2018.

-        Anegy var pionjärer inom konsulting för digital marknadsföring i Sverige. Hundratals av våra fantastiska konsulter har genom åren uträttat digitala underverk för några av världens största bolag. Nu har branschen mognat och vi ser att många företag väljer att försöka bygga upp egna digitala team och flytta hem sin digitala marknadsföring.

Data kring inhousetrenden inom digital marknadsföring ger stöd till denna iakttagelse. En rapport från Bannerflow och Digiday visar att 91 procent av beslutsfattare flyttat hela eller delar av sin digitala marknadsföring inhouse de senaste åren. Något som Simon Milton menar inte alltid är helt okomplicerat.

-        Här har jag sett en stor frustration hos många företagsledare. Rekrytering är alltid svårt, men inom digital marknadsföring är konkurrensen om digitala talanger mördande. Eftersom detta yrkesområde fortfarande är relativt nytt, är det en stor utmaning för både externa rekryterare och interna HR-resurser att dels identifiera exakt vilken kompetens som behövs, dels bedöma om den sökande verkligen har den.

Just denna utmaning lyfts även fram i en färsk studie från Boston Consulting Group. Svårigheten att hitta och behålla digitala talanger gör det svårt för företagen att lyckas inom området, fastslår man i studien.

CloudRepublic Anegy Digital Talents planerar att ta sig an detta problem, och har siktet inställt på att bli Sveriges första renodlade specialister på rekrytering och bemanning inom digital marknadsföring. Bolaget har tagit fram en unik och svårkopierad modell, där moderbolagets digitala specialister agerar mentorer och ger kompetensstöd till talangerna på sina nya arbetsplatser. Talangerna får dessutom genomgå en digital intensivutbildning ledd av en av Sveriges främsta digitala experter.

Förutom vad Simon Milton menar är en svårslagen struktur för att säkerställa kompetensen, så planerar CloudRepublic Anegy Digital Talents att penetrera branschen med en datadriven modell för att så långt som möjligt garantera en personlighetsmatchning mellan de framtagna kandidaterna och teamet de ska jobba med. Detta är speciellt viktigt vid långsiktiga rekryteringar, där den anställde inte bara ska leverera resultat, utan trivas och förhoppningsvis lämna bidrag till organisationen under flera år framåt.

Att starta upp ett rekryterings- och bemanningsbolag var initialt inte den självklara vägen att gå. Koncernledningen sökte till en början efter en uppköpskandidat som skulle kunna leverera kostnadseffektiva lösningar för att matcha branschens behov av att förstärka sina digitala team.

-        När vi inte hittade en sådan kandidat var det glädjande med ett internt entreprenöriellt initiativ i exakt den riktningen Vi upplever inte bara att detta bolag kan ta en dominerande position på marknaden, utan dessutom rent strategiskt kommer att addera ytterligare ett centralt led i värdekedjan för koncernens gemensamma erbjudande gentemot kund, säger Lars Bergkvist, styrelseordförande i CloudRepublic och med mångårig erfarenhet från klientsidan.

Anegy Digital Talents bildas som ett dotterbolag till Anegy, som i sin tur grundades i början av 2000-talet och då var pionjärer inom den nya tidens digitala marknadsföring präglad av ett framträdande ROI-tänk med digital analys och datadriven optimering. Uppstarten av dotterbolaget finansieras genom ett gemensamt initiativ, där grundaren Simon Milton går in med kapital. Redan innan bolaget är bildat har man ordrar från en handfull storbolag och förfrågningar från ännu fler. Målet är att etablera sig som det självklara valet för kompetensförsörjning för alla företag som vill flytta hem sin digitala marknadsföring.

För mer information, kontakta: Simon Milton, VD och grundare, CloudRepublic Anegy Digital Talents AB Telefon: 0704 37 07 34, E-post: [email protected]

eller Ari Liukko, VD CloudRepublic, Telefon +46 733 15 15 15, E-post: [email protected]

Om CloudRepublic AB (publ): Bolaget ingår även i CloudRepublic-koncernen som är noterat på NGM. CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential genom datadriven analys och innovativa tjänster för digital marknadsföring och försäljning. CloudRepublics DigitaliseringsIndex sammanfattar ett bolags digitala konkurrenskraft och anger ett mått på Bolagets digitala mognad. Bolagets transformationsverktygslåda genomlyser och optimerar ett bolags digitala marknadsföring och försäljning.

CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com

CloudRepublic AB
Artillerigatan 42 114 45
Stockholm
Tel: 08-6111190 
www.cloudrepublic.com


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat