CloudRepublic Falco har vunnit en ny affär värderad till 1.1 MSEK

Affären handlar om vidareutveckling av en digital kommunikationsplattform som inkluderar separata IoT kommunikationsenheter.

Utvecklingsmiljön som används är WebRTC,  Linux, Android, Node-JS, och React.

CloudRepublic Falco AB erbjuder spetskompetens inom ett flertal specifika digitala utvecklingsområden, som t.ex. Cloud-baserade datatjänster, IoT, kommunikation och AI. Man tillhandahåller även ett totalkoncept som tar ansvar från idé, design, utveckling och hela vägen till implementation, optimering och löpande underhåll. "Det gläder oss att vi får förnyat förtroende från vår befintliga kund eftersom det är vår ambition att skapa långsiktiga partnerskap" Säger Jens Jonasson, VD CloudRepublic Falco AB.

Denna information är sådan information som CloudRepublic AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 november 2020 klockan 08.30

För ytterligare information kontakta:

Jens Jonasson, VD CloudRepublic Falco AB,
Tel: 0705 898 966 E-post: [email protected],

Johan Gran, VD CloudRepublic AB (publ)
Tel: +46 765 25 67 33 E-post: [email protected]

Om CloudRepublic AB (publ)
CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential. CloudRepublic tillhandahåller transformationstjänster som inkluderar allt från byggande av webbaserade system till ett komplett utbud av tjänster för digitala strategier och digital marknadsföring. För mer information se www.cloudrepublic.com


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat