Cloudrepublic Falco AB får en order med initialt ordervärde 2.7 MSEK

CloudRepublic Falco har vunnit en ny affär värderad till 2,7 Mkr initialt med möjlighet till ytterligare tillägg efter driftstart. Affären handlar om att bygga en ny digital plattform för användande i hemmamiljö som bl.a. ett enkelt kommunikationsverktyg.

CloudRepublic Falco AB erbjuder ett koncept som tar ansvar från idé, design, utveckling och hela vägen till driftsättning av system. "Detta visar att vårt totalerbjudande är mycket konkurrenskraftigt" Säger Jens Jonasson, VD CloudRepublic Falco AB.

För mer information kontakta:

Jens Jonasson, VD CloudRepublic Falco AB,
Email: [email protected], tel 0705 898 966 

eller

Johan Gran, VD CloudRepublic AB (publ)
Email: [email protected], tel: 46 733 15 15 15


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat