Cloudrepublic Anegy Online Marketing AB får utökat uppdrag för 0,5 Mkr under kvartal 4 2020 till ett stort teknikbolag för att optimera kundens digitala marknadsföring

Ett stort teknikbolag har valt att utöka samarbetet med CloudRepublic ABs ( Publ) dotterbolag CloudRepublic Anegy Online Marketing AB. Kunden fördubblar sitt engagemang hos CloudRepublic Anegy under kvartal 4 2020 från 0,5 Mkr till 1 Mkr.

- Vi är glada över att vårt goda samarbete med kunden nu ger oss ytterligare möjligheter att stötta kundens digitala satsningar i en ökande takt framöver, säger Jimmy Björnhård, VD CloudRepublic Anegy Online Marketing AB.

Denna information är sådan information som CloudRepublic AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2020 klockan 09.00

För mer information kontakta:

Johan Gran, VD CloudRepublic AB (publ)
Email: [email protected], tel: +46 765 25 67 33

Om CloudRepublic Anegy Online Marketing AB
CloudRepublic Anegy Online Marketing AB består av ett 20-tal experter inom digital marknadsföring som alla brinner för att hjälpa företag att bli bättre på datadriven digital marknadsföring. Anegy arbetar med kunder som Electrolux, Samsung, Telia, ASSA ABLOY, Unionen, Bonava, Landshypotek, Mercedes-Benz mfl. Bolaget ingår i CloudRepublic-koncernen som är noterat på NGM. Anegy ägs till 100% av CloudRepublic koncernen. För mer information se www.anegy.se

Om CloudRepublic AB (publ)
CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential. CloudRepublic tillhandahåller transformationstjänster som inkluderar allt från byggande av webbaserade system till ett komplett utbud av tjänster för digitala strategier och digital marknadsföring. För mer information se www.cloudrepublic.com


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat