CloudRepublic äger 25% i CloudOnline som säljer inkråmet

CloudRepublic har tidigare skrivit ner värdet på sitt innehav i CloudOnline till 0 kr med anledning av att CloudOnline haft ett negativt eget kapital.

Nu har CloudOnlines styrelse meddelat CloudRepublic att de avtalat om att sälja bolagets inkråm för 3,7 MSEK. Bedömningen som CloudOnlines styrelse gör är att det kvarstår 1,236 MSEK efter att bolagets skulder betalats. Under förutsättning att CloudOnlines styrelse gör en korrekt bedömning skulle CloudRepublic erhålla en utdelning om 309 TKR.

För ytterligare information kontakta:

Johan Gran, VD CloudRepublic AB (publ)
Tel: +46 765 25 67 33 E-post: [email protected]

Om CloudRepublic AB (publ)
CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential. CloudRepublic tillhandahåller transformationstjänster som inkluderar allt från byggande av webbaserade system till ett komplett utbud av tjänster för digitala strategier och digital marknadsföring. För mer information se www.cloudrepublic.com


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat