CloudRepublic AB (publ):s emission blev tecknad till 180 %

Den 17 mars 2017 avslutades teckningsperioden i CloudRepublic AB:s emission av aktier inför listning på NGM Nordic MTF. Emissionsbeloppet uppgick till 14 985 000 SEK. På fredagen hade 850 teckningar inkommit omfattande totalt 27 MSEK. Teckningsgraden blev drygt 180 %. Styrelsen har mot bakgrund av det goda intresset valt att utnyttja överteckningsoptionen vilket innebär att emissionsbeloppet höjs med 4 995 000 SEK till 19 980 000 SEK. Det innebär att bolaget genom emissionen tillförs cirka 17 MSEK efter noterings- och emissionskostnader. Besked om tilldelning samt distribution av avräkningsnotor kommer att ske så snart tilldelningen är avslutad.

VD Alexander Kehrer kommenterar:

Jag är mycket nöjd med det stora intresse som vi har fått för bolaget och ser det som en tydlig signal på att det finns ett stort intresse och en hög medvetenhet av den accelererande digitalisering som företag nu tvingas genomgå för att hänga med i utvecklingen.

Nu skall vi accelerera arbetet med att höja försäljningsvolymerna samt att intensifiera arbetet med möjliga förvärvskandidater. Jag vill hälsa alla nytillkomna aktieägare välkomna till CloudRepublic. Vi ser fram emot en kontinuerlig dialog med er så gilla oss gärna på FB eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Tilldelning

Till följd av överteckningen kan inte full tilldelning ske. Styrelsen har, för att i största möjliga mån tillgodose det breda intresset, dels beslutat att använda övertilldelningsoptionen om 185 000 aktier (4 995 000 SEK) dels beslutat att minimiposten blir 200 aktier.


Första dag för handel

Bolaget har ansökt om notering på NGM Nordic MTF och återkommer så snart all dokumentation är klar med ytterligare information om första noteringsdag.

Antal aktier och aktiekapital

Efter att emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i CloudRepublic att uppgå till 2 073 333 st med ett aktiekapital på 777 500,07 SEK.

Pressmeddelande från CloudRepublic AB (publ), Stockholm den 21 mars 2017.

Rådgivare inför listningen

CloudRepublic har använt Göteborg Corporate Finance AB (GCF) som finansiell rådgivare i arbetet med listningen och emissionen.

För ytterligare information kontakta:

Alexander Kehrer, VD, Telefon +46 70 825 69 64, E-post: [email protected] 

eller

Ari Liukko, Styrelsens Ordförande, Telefon +46 733 15 15 15, E-post: [email protected] 

CloudRepublic AB (publ) 

CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential. CloudRepublics digitaliseringsindex sammanfattar ett bolags digitala status och anger ett matematiskt mått på Bolagets digitala mognad. Bolagets transformationsverktygslåda genomlyser och optimerar ett bolags processer och affärsmodell, och slutligen tillhandahåller CloudRepublic världens största katalog av molntjänster för konkret digital transformation. 

CloudRepublic AB, Karlavägen 64 114 49, Stockholm, Tel: 08-6111190 www.cloudrepublic.com

Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat