CloudRepublic AB (publ) godkänns för listning på NGM Nordic MTF med första handelsdag 12 maj

Nordic Growth Market har den 5/5-2017 godkänt CloudRepublic AB för notering på NGM Nordic MTF. Första handelsdag är fastställd till den 12 maj 2017 och kortnamn kommer att bli CLDR MTF.

VD Alexander Kehrer kommenterar: 

-       Vi är mycket stolta och glada att vi nu har blivit godkända för listning på NGM Nordic MTF. Det ger en kvalitetsstämpel till CloudRepublic och kommer att bidra stort i vår offensiva förvärvsstrategi, vår fortsatta utveckling av digitaliseringsplattformen samt en förstärkning av marknads- och försäljningsorganisationen, som ska accelerera tillväxten de närmsta åren. Vi är också riktigt nöjda över mottagandet från våra kunder kring vårt DigitaliseringsIndex. Vi ser nu ett ökat intresse och efterfrågan på våra produkter och tjänster, allt från små bolag, med upp till någon miljon kronor i omsättning, till bolag som omsätter miljarder. Det ger oss ett kvitto på att våra produkter och tjänster ligger helt rätt i tiden eftersom fler och fler bolag inser att de måste bli mer digitaliserade för att hänga med i utvecklingen.

Bolaget meddelade den 22 mars att listningsemissionen blev tecknad till 180 %.

Genom nyemissionen tillfördes bolaget 19 980 000 SEK inkl den övertilldelning som styrelsen tagit beslut om att utnyttja (emissionsbelopp 14 985 000 SEK och övertilldelning 4 995 000 SEK). 

För ytterligare information kontakta:

Alexander Kehrer, VD, Telefon +46 70 825 69 64, E-post: [email protected] 

eller

Ari Liukko, Styrelsens Ordförande, Telefon +46 733 15 15 15, E-post: [email protected] 

CloudRepublic AB (publ) 

CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential. CloudRepublics digitaliseringsindex sammanfattar ett bolags digitala status och anger ett matematiskt mått på Bolagets digitala mognad. Bolagets transformationsverktygslåda genomlyser och optimerar ett bolags processer och affärsmodell, och slutligen tillhandahåller CloudRepublic världens största katalog av molntjänster för konkret digital transformation. 

CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com 

CloudRepublic AB, Karlavägen 64 114 49, Stockholm, Tel: 08-6111190 www.cloudrepublic.com 

Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat