CloudRepublic AB (publ) genomför en nyemission inför noteringen på NGM Nordic MTF

Stockholm - CloudRepublic AB (publ), ett techbolag som hjälper företag att realisera sin digitala potential, meddelar idag att styrelsen, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 5 september 2016, beslutat om att genomföra en nyemission av 555 000 aktier, vilket vid fullteckning kommer att tillföra bolaget 14 985 000 SEK före emissionskostnader. 

Teckningstiden är mellan 27 februari och 17 mars.

Teckningskursen i nyemissionen har fastställts till 27 kronor per aktie.

Emissionen är säkerställd till 100% via teckningsförbindelser 20% och garantiförbindelser 80%.

För ytterligare information kontakta:

Alexander Kehrer, VD, Telefon +46 70 825 69 64, E-post: [email protected] 

eller

Ari Liukko, Styrelsens Ordförande, Telefon +46 733 15 15 15, E-post: [email protected] 

CloudRepublic AB (publ)
CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential. CloudRepublics digitaliseringsindex sammanfattar ett bolags digitala status och anger ett matematiskt mått på Bolagets digitala mognad. Bolagets transformationsverktygslåda genomlyser och optimerar ett bolags processer och affärsmodell, och slutligen tillhandahåller CloudRepublic världens största katalog av molntjänster för konkret digital transformation.

CloudRepublic AB (publ) har ansökt om notering på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com 

CloudRepublic AB, Karlavägen 64 114 49, Stockholm, Tel: 08-6111190 www.cloudrepublic.com 

Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat