CloudRepublic AB (publ) förvärvar Anegy Online Marketing AB

CloudRepublic, techbolaget som hjälper företag att realisera sin digitala potential genom datadriven analys, har idag tecknat avtal om att förvärva Anegy Online Marketing AB, som är experter inom digital marknadsföring. Anegy är ett lönsamt och snabbväxande bolag som omsätter drygt 14 MSEK under 2017 med över 10% i vinstmarginal.

Köpeskillingen uppgår till 7 016 000 SEK och betalas ur CloudRepublics kassa. En tilläggsköpeskilling kan utgå efter 2018 och ytterligare en efter 2019 som beror på Anegys omstättning och EBIT-resultat. Tilläggsköpeskillingen betalas antingen i kontanter eller i CloudRepublic aktier enligt CloudRepublics preferens.

Affären har accepterats av 93% av Anegys ägare och villkoras av att Anegys Bolagstämma godkänner förvärvet. Tillträdet beräknas ske den 1 januari 2018.

Anegys kundlista inkluderar bl a IKEA, Mercedes-Benz, Assa-Abloy, Electrolux och Telia.

Anegys erbjudanden; Digital Kickstart, Digital Onboarding, Inhouse Performancebyrå, Inhouse Digitalbyrå, Digital Förstärkning och Digital Vikarie är i linje med CloudRepublics.

Anegys VD Simon Milton fortsätter som VD i bolaget.

Anegys grundare, Rufus Lidman kommer i och med förvärvet att ingå som adjungerad Styrelseledamot i CloudRepublics styrelse. Rufus Lidman har en lång erfarenhet inom digital marknadsföring och är en av landets främsta digitalstrateger. Han har en bakgrund som forskare inom förändringsprocesser och har praktisk erfarenhet både som serieentreprenör inom online och som strategikonsult inom digital marknadsföring.

Styrelseordförande Ari Liukko om förvärvet:

"Genom köpet av Anegy har CloudRepublic på kort tid visat att vår förvärvsstrategi är framgångsrik och CloudRepublic fortsätter sin tillväxtresa. Synergierna mellan CloudRepublics plattform och Anegys kompetens och kundbas bedöms som avsevärda."

För ytterligare information kontakta:

Ari Liukko, Styrelsens Ordförande, Telefon +46 733 15 15 15, E-post: [email protected]

Om CloudRepublic AB (publ): CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential genom datadriven analys. CloudRepublics DigitaliseringsIndex sammanfattar ett bolags digitala status och anger ett matematiskt mått på Bolagets digitala mognad. Bolagets transformationsverktygslåda genomlyser och optimerar ett bolags processer och affärsmodell.

CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com

CloudRepublic AB
Karlavägen 64 114 49
Stockholm
Tel: 08-6111190 
www.cloudrepublic.com


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat