CloudRepublic AB har bytt namn till CR Ventures AB

Bolagsverket har registrerat namnändringen från CloudRepublic AB till CR Ventures AB och bolaget byter därmed listningnamn och kortnamn. 

Bolagets aktie kommer att handlas under nytt listningnamn och kortnamn från och med tisdagen 23 mars 2021. Nytt listningsnamn kommer att vara CR Ventures och nytt kortnamn för aktien kommer vara CRVE. ISIN och Instrument-ID förblir oförändrade. 

Stockholm 2021-03-19

För mer information, vänligen kontakta: Jonas Litborn, VD 

[email protected]                                                                                                

Telefon: +46 (0)72-439 99 00 

Hemsida: crventures.se

Om CR Ventures AB

CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknads vertikaler. 


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat