CR VENTURES AB PUBLICERAR ÅRSREDOVISNING

Se årsredovisning (2021) som bifogad pdf, eller på bolagets hemsida https://investor.crventures.se

För mer information, vänligen kontakta:

Mathias Blomberg, VD

[email protected]


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat