Årsredovisning CR Ventures

Se årsredovisning som bifogad pdf, eller på bolagets hemsida https://investor.crventures.se/reports/ 

För mer information, vänligen kontakta: Jonas Litborn, VD

[email protected]

crventures.se

Om CR Ventures AB

CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknads vertikaler.


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat