Årsredovisningen finns nu tillgänglig

CloudRepublics årsredovisning finns nu tillgänglig på hemsidan och som bilaga till denna pressrelease.

I samband med Bokslutskommunikén gjordes en nedskrivningsprövning som inte föranledde något nedskrivningsbehov av goodwill. I årsredovisningen har dock goodwillavskrivning enligt K3 regelverket gjorts.


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat