Affären med Brandbee Holding slutförd

Affären med Brandbee Holding har slutförts och 450 000 000 Brandbeeaktier har levererats. CR Ventures är därmed största aktieägare i Brandbee med 36,7 % av kapitalet. 

CloudRepublic har idag även erhållit sitt nya firmanamn, CR Ventures AB. 

Stockholm 2021-03-19

För mer information,

vänligen kontakta: Jonas Litborn, VD 

crventures.se 

Om CR Ventures AB

CR Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknads vertikaler. 


Om Curira

Prenumerera

Få löpande information från Curira via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat