Coegin Pharma utvecklar hel produktserie för hårtillväxt på nya marknader värderade till över 11 miljarder SEK

Efter positiva resultat från kosmetiska säkerhetsstudier och produktionsoptimering, så går nu Coegin Pharma vidare med planerna på att utveckla projektet för hårtillväxt, FOL005, till en hel produktserie. Detta innefattar produkter för skalp/huvud, ögonfransar, ögonbryn och skägg. Totalt är marknaderna för stimulering av ögonfransar och ögonbryn tillsammans värda över 11 miljarder SEK.

Tack vare FOL005:s unika säkerhetsprofil i kombination med en kliniskt bevisad effekt planerar Coegin Pharma nu att utveckla FOL005 till en hel produktserie för hårtillväxt. Förutom att kunna lansera FOL005 för hårtillväxt i slutet av 2025, ingår i planerna att kunna erbjuda produkter för   stimulering av ögonfransar, ögonbryn och skäggväxt. Bolaget har fått tydliga signaler från potentiella partners att efterfrågan finns på nya produkter inom dessa områden. Detta behov återspeglas dessutom av EU:s vetenskapliga kommitté för konsumentsäkerhet (SCCS). SCCS har aviserat sin oro över säkerheten för prostaglandinanaloger när de används i kosmetiska produkter i närheten av ögat. Prostaglandinanaloger är ofta den aktiva komponenten i befintliga ögonfransserum. FOL005 har visat sig vara kliniskt säkert och kan potentiellt vara ett utmärkt alternativ till befintliga produkter för hårstimulering av ögonfransar.

Coegin har också under en tid arbetat med att utveckla nya formuleringar för FOL005, för att kunna anpassas efter olika användningsområden och olika preferenser. I dagsläget har bolaget ett flertal olika formuleringsprotyper med FOL005 för ögonbryn, ögonfransar och skägg redo att kunna vidareutvecklas till färdiga produkter på marknaden inom 2 år.

Utvecklingen av hårtillväxtprojektet till en hel produktserie innebär en möjlighet för bolaget att diskutera de olika produktområdena med potentiella partners, och medför i dagsläget inga nämnvärda direkta nya kostnader för bolaget. Eventuella investeringar förknippade med produktutveckling, såsom studier eller framtagande av nya färdiga formuleringar, kommer att tas när partner för respektive produktområde finns och ser det önskvärt.

Marknaden för ögonfransar och ögonbryn växer väsentligt
Möjligheterna för FOL005 inom hårstimulering av ögonfransar och ögonbryn är stora på den globala marknaden. Den globala marknadsstorleken för ögonfransserum beräknades vara värd 8,25 miljarder SEK 2020 och beräknas till 14,3 miljarder SEK 2031. Marknaden för ögonbryn värderades till 2,75 miljarder SEK 2022 och beräknas nå 4,5 miljarder SEK 2029.

"Planerna på att utveckla en hel produktserie för hårtillväxt, och därigenom maximera värdet av FOL005, är riktigt spännande. Möjligheterna vi ser inom dessa nya produktområden är mycket motiverande för att arbeta vidare med vår produktutveckling." säger Jens Eriksson, tf. vd. Coegin Pharma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jens Eriksson, tillförordnad vd
E-post: [email protected]
Telefon: +46 72 221 24 21

Om Coegin Pharma
Coegin Pharma är ett nordiskt bioteknikföretag med flera innovativa banbrytande läkemedelskandidater och dermakosmetiska produkter. Våra projekt har stor potential för behandling av patienter med allvarliga sjukdomar såsom cancer och hjärt- och kärlsjukdomar samt för att förbättra livskvaliteten för personer med behov av kosmetiska produkter inom hårtillväxt. Strategin är att skapa värde genom att utveckla och kommersialisera dermakosmetiska produkter i partnerskap med framstående kommersiella aktörer och att tidigt lämna "first-in-class" läkemedelskandidater till större läkemedelsbolag. Coegin Pharma har tre etablerade portföljbolag genom Follicum AB, Reccura Therapeutics AS och Avexxin Oncology AS.

För mer information, vänligen besök www.coeginpharma.com.


Om Coegin Pharma

Webbplats
coeginpharma.com
Bransch
Sjukvård

Prenumerera

Få löpande information från Coegin Pharma via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn COEGIN ISIN-kod SE0020357754

IR-Kontakt

Jens Eriksson vd [email protected]