VALBEREDNING UTSEDD INFÖR CLEMONDOS ÅRSSTÄMMA 2024

I enlighet med det beslut som fattades på årsstämman den 11 maj 2023 angående tillsättning av valberedning, tillkännages härmed utsedda ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2024.

Följande personer har utsetts till valberedningens ledamöter inför årsstämman 2024:

Ordförande Peter Ragnarsson (LMK Forward AB) tillsammans med Per August Bendt (P-A Bendt AB) och Lottie Norén (eget innehav). Utöver dem är Clemondo Group AB:s styrelseordförande, Michael Engström, adjungerad till valberedningen. Valberedningen utses bland de största aktieägarna i bolaget i linje med bolagsstyrningens riktlinjer.

Aktieägare som önskar lämna förslag på ledamöter till valberedningen kan skicka e-post till [email protected]

Helsingborg, 16 november 2023

För ytterligare information:

Michael Engström, Styrelseordförande Clemondo
Telefon: 076-374 87 69                                                               
E-post: [email protected] 

Clemondo Group AB är en nordisk kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Erik Penser Bank är Clemondos certified adviser. Clemondo Group AB (publ), 556031-2570. För ytterligare information se www.clemondo.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22