Tomas Jönsson ny CFO för North Chemical

Tomas Jönsson har rekryterats som ny CFO för North Chemical. Han ska även ingå i bolagets företagsledning.

Tomas Jönsson har bred företagsledande erfarenhet och erfarenhet av redovisning från såväl tjänsteföretag som tillverkningsindustrin. Tomas har vidare erfarenhet från livsmedelsindustrin, där han arbetat i olika ekonomichefs- och controllerbefattningar.

Sin yrkesverksamma bana började Tomas Jönsson inom fordonsbranschen som redovisningschef inom Kongsberg Automotive i Mullsjö.

Tomas kommer närmast från befattningen som ekonomichef och platschef för Toms Sverige AB.

- North Chemical är i en spännande fas med expanderande verksamhet och ökade krav på uppföljning på såväl tjänste- som produktionsnivå. Med den breda erfarenhet som Tomas har kommer han att tillföra North Chemical värdefull erfarenhet och kunskap, säger Stig Norberg, VD för North Chemical. Med den nya matrismodellen med affärsområden och leveransorganisation vidareutvecklar vi den ekonomiska modellen och förutom rekryteringen av Tomas Jönsson förstärker vi finansavdelningen såväl inom redovisning som controlling.

Tomas Jönsson ersätter Carl-Johan Steifeldt som lämnar koncernen enligt tidigare information. Tomas Jönsson tillträder omedelbart.

Informationen är sådan som North Chemical AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 januari 2015, kl. 08.00 CET.

Rörvik 2015-01-15

För ytterligare information kontakta:
Stig Norberg, VD North Chemical
Telefon: +46 382 219 80
Mobil: +46 708 25 14 00
Email: [email protected]

Om North Chemical
North Chemical är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med egen produktion i Rörvik och Alingsås. North Chemicals affärområde Fordon & Industri utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för bl.a. industri, fordonstvätt, klotter, livsmedel, hygien etc. under egna varumärken som Snowclean och Strovels. Affärsområdet Private Label tillverkar tvätt- och rengöringsprodukter i både flytande-, pulver- och tablettform för fordon, industri och hem. Affärsområdets produkter och produktserier marknadsförs under kundernas egna varumärken. Affärsområdet Marine & Export producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter till den marina fartygsmarknaden i världen under varumärket Marisol. North Chemical har cirka 60 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 15 marknader. Huvudkontoret ligger i Rörvik och ytterligare kontor finns i Alingsås, Kristianstad och Polen. North Chemical-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet NOCH. Bolagets certified adviser är Redeye AB.
För ytterligare info se www.northchemical.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22