North Chemicals dotterbolag A Clean Partner International har tecknat treårsavtal med Nettbuss Sverige, avtalets värde förväntas uppgå till 5 Mkr fördelat över tre år

A Clean Partner International har ingått ett treårsavtal med Nettbuss. Avtalet är en viktig del i att uppnå målsättningen att bli en ledande leverantör av kemtekniska produkter/tjänster på den svenska fordonsmarknaden. I Sverige rullar det idag ca 14 000 bussar samt drygt 500 000 lastbilar. Tung trafik är ett av flera prioriterade områden för A Clean Partner International.

Nettbuss är Nordens näst största bussbolag, med verksamhet i Norge och Sverige. Bolaget omsätter ca 6 miljarder per år och har ca 7 400 medarbetare, samt ca 3 300 bussar. Nettbuss är ett helägt dotterbolag till NSB som Norges motsvarighet till SJ och bolagets historia går så långt tillbaka som till 1925.

Det är mycket glädjande att vi nu kan ingå ytterligare ett nytt försäljningsavtal inom den svenska bussmarknaden såsom det med Nettbuss. Avtalet med Nettbuss är viktigt ur ett strategiskt perspektiv som ytterligare en stark referenskund på bussmarknaden. I bolagets plan ingår att teckna ytterligare liknande avtal med större buss- och transportbilsföretag på den svenska marknaden. Detta är ett av flera viktiga avtal för att uppnå koncernens organiska tillväxtmål, säger Stig Norberg, VD.

ALINGSÅS 2015-05-18

För ytterligare information kontakta:
Stig Norberg, VD North Chemical, Mobil: +46 708 25 14 00
Email: [email protected]
eller AOC Thomas Skullman, Mobil +46 709 65 65 22
Mail: [email protected]

Om North Chemical
North Chemical är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med egen produktion i Rörvik och Alingsås. North Chemicals affärområde Fordon & Industri utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för bl.a. industri, fordonstvätt, klotter, livsmedel, hygien etc. under egna varumärken som Snowclean och Strovels. Affärsområdet Private Label tillverkar tvätt- och rengöringsprodukter i både flytande-, pulver- och tablettform för fordon, industri och hem. Affärsområdets produkter och produktserier marknadsförs under kundernas egna varumärken. Affärsområdet Marine & Export producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter till den marina fartygsmarknaden i världen under varumärket Marisol. North Chemical har cirka 60 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 15 marknader. Huvudkontoret ligger i Rörvik och ytterligare kontor finns i Alingsås, Kristianstad och Polen. North Chemical-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet NOCH. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare info se www.northchemical.se.

Detta pressmeddelande är fritt för publicering


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22