North Chemical uppdaterar strategin för lönsam tillväxt

För att stärka möjligheterna att nå de finansiella målen har styrelsen i North Chemical uppdaterat bolagets strategi för lönsam tillväxt. Strategiöversynen innebär även att bolagets organisation anpassas efter den tidigare aviserade flytten och koncentrationen av verksamheten till Rörvik.

North Chemicals tidigare beslutade finansiella mål står fast:

  • Genomsnittlig tillväxt på 10 % per år, varav hälften organisk och hälften förvärvad.
  • EBITDA på affärsområdesnivå ska över konjunkturcykeln uppgå till minst 10 % av omsättningen.
  • Avkastningen på justerat eget kapital ska över konjunkturcykeln uppgå till minst 19 %.

North Chemical skapar nu en samlad organisation för North Chemicals varumärken och Private Label Logistik, samt Operations med inköp, produktion, kundsupport, lager och logistik.

- North Chemical har tidigare i allt väsentligt arbetat som tre separata företag, vilket är ett dyrt arbetssätt. Den pågående flytten till Rörvik skapar en effektivare organisation med syfte att jobba som en integrerad koncern där lönsamhet har högsta prioritet, säger Sophie Persson, tillförordnad vd för North Chemical.

North Chemicals uppdaterade strategi tydliggör hur koncernen ska arbeta med fokus på lönsamhet inom de båda segmenten: Egna varumärken som vänder sig till krävande proffs inom fordon/transport, industri samt hygien/livsmedel, och Private Label Logistik där North Chemical effektivt tillverkar, fyller, etiketterar, förpackar och levererar varor som säljs under andra aktörers varumärken.

Rörvik 13 nov 2015

För ytterligare information, kontakta gärna:
Sophie Persson, tillförordnad vd för North Chemical AB, mobil 0733 - 86 56 60

Om North Chemical
North Chemical är en nordisk kemteknisk koncern med egen produktion och FoU i Rörvik. North Chemical utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken så väl som på uppdrag av kunders varumärken. North Chemical omsätter cirka 130 MSEK och har cirka 60 anställda. Bolagets produkter säljs på 15 marknader. Huvudkontoret ligger i Rörvik och ytterligare kontor finns i Alingsås, Kristianstad och Polen. Den svenska säljorganisationen finns lokalt över hela landet. North Chemicals aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet NOCH. Bolagets Certified Adviser är Redeye AB.


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22