North Chemical har tecknat ett treårigt förlängningsavtal

North Chemical har tecknat ett treårigt förlängningsavtal med en svensk distributör av tvätt- & rengöringsprodukter. Avtalets värde förväntas uppgå till 27 MSEK fördelat över tre år.

North Chemical AB:s dotterbolag Aktiv Kemi AB har tecknat en förlängning av ett nuvarande avtal med en svensk distributör av tvätt- och rengöringsprodukter. Avtalets värde förväntas uppgå till 27 miljoner kronor fördelat över tre år. Aktiv Kemis viktigaste kunder finns inom detalj- och dagligvaruhandeln samt olika branschspecifika kedjor och dagligvaruhandeln. Aktiv Kemi har som policy att aldrig namnge vilka bolag man samarbetar med inom private label. Det har bidragit till att man uppf amarbetspartner inom branschen. Med denna bakgrund anges ovanstående kund, inom private label, inte vid namn.

VD Stig Norberg kommenterar:
Avtalet är av betydande värde och ett fortsatt steg på vägen att bli den marknadsledande leverantören till Nordens största återförsäljare av svensktillverkade och miljöcertifierade rengörings- och underhållsprodukter för såväl professionella som privata användare. Dotterbolaget Aktiv Kemi är marknadsledande inom kemteknisk private label tillverkning, tvätt- och rengöringsprodukter i både flytande-, pulver- och tablettform, på den svenska marknaden med ambition att även fortsätta stärka marknadspositionen i Norge och Finland.

Rörvik 2015-01-16

För ytterligare information kontakta
Stig Norberg, VD North Chemical
Telefon: +46 382 219 80,
Mobil: +46 708 25 14 00
Email: [email protected]

Om North Chemical
North Chemical är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med egen produktion i Rörvik och Alingsås. North Chemicals affärområde Fordon & Industri utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för bl.a. industri, fordonstvätt, klotter, livsmedel, hygien etc. under egna varumärken som Snowclean och Strovels. Affärsområdet Private Label tillverkar tvätt- och rengöringsprodukter i både flytande-, pulver- och tablettform för fordon, industri och hem. Affärsområdets produkter och produktserier marknadsförs under kundernas egna varumärken. Affärsområdet Marine & Export producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter till den marina fartygsmarknaden i världen under varumärket Marisol. North Chemical har cirka 60 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 15 marknader. Huvudkontoret ligger i Rörvik och ytterligare kontor finns i Alingsås, Kristianstad och Polen. North Chemical-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet NOCH. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare info se www.northchemical.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22