North Chemical genomför strategiskt förvärv av Lahega Kemi

North Chemical AB (publ) ("North Chemical") har ingått avtal om att förvärva Lahega Kemi AB ("Lahega Kemi") för en sammanlagd köpeskilling om 120 MSEK. Förvärvet kommer att finansieras av lån och eget kapital. Finansieringsvillkoren i sin helhet kommer presenteras inom kort, och under alla förhållanden, i god tid före årsstämman.

Lahega Kemi grundades år 1958, genererar omkring 230 MSEK i omsättning och är en av North Chemicals viktigaste konkurrenter. North Chemical föreslås därmed förlägga sitt huvudkontor i Helsingborg. Produktionen kommer att behållas på bolagets båda verksamhetsorter; Rörvik och Helsingborg. Förvärvet av Lahega Kemi skapar en stark leverantör inom kemtekniska rengöringsprodukter och en marknadsledande position på den skandinaviska marknaden.

North Chemicals intjäningsförmåga efter förvärvet av Lahega Kemi, i form av omsättning och EBITDA, bedöms uppgå till omkring 357 MSEK respektive EBITDA 20MSEK, exklusive förväntade synergivinster. Intjäningsförmågan har sin utgångspunkt i det verkliga utfallet för de senaste tolv månaderna för North Chemical och Lahega Kemi per den 31 december 2015. Kostnader av engångskaraktär avseende såväl North Chemical och Lahega Kemi har exkluderats. Det är viktigt att notera att den bedömda intjäningsförmågan inte skall jämställas med en prognos för innevarande år eller kommande tolv månader.

Förvärvet kommer vidare innebära ytterligare marknadspenetration, bredare produktportfölj samt tillgång till nya kundsegment. Efter förvärvet kommer bolaget att nå förbättrad konkurrenskraft och position, ökad spetskompetens inom FoU, stärkt stabilitet mot kunder och därmed ökad sannolikhet att vinna nya och större kontrakt på befintliga och nya marknader.

- Det här är ett offensivt förvärv. Vi skapar en ledande aktör inom produkter för proffs på rengöring, med fokus på lönsam tillväxt och med potential att ta marknadsandelar både i Sverige och utomlands, säger Sophie Persson, styrelseordförande i North Chemical AB.

- Jag är mycket glad att kunna ge både kunder och medarbetare möjlighet till fortsatt god utveckling i en ny konstellation. Affären är bra för alla parter: kunderna, ägarna, företaget och medarbetarna, framhåller Torbjörn Lindgren, huvudägare i Lahega Kemi AB och som föreslås till styrelseledamot.

Anders Svensson, nuvarande VD i North Chemical, blir VD och Hans Östebo, nuvarande CFO i Lahega Kemi, blir CFO.

Den nya koncernen kommer att föreslås verka under namnet NC Lahega.

Årsstämman den 19 maj 2016 kommer att föreslås fatta erforderliga beslut för att möjliggöra förvärvets genomförande. Om erforderliga beslut fattas vid årsstämman, är North Chemical av uppfattningen att förvärvet kan slutföras i slutet av juni 2016.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 18 april 2016 klockan 08:30.

Rådgivare
North Chemical har anlitat Redeye AB som finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå AB som legal rådgivare i samband med transaktionen.

Rörvik 18 april 2016

För ytterligare information:
North Chemical AB (publ)
Sophie Persson, styrelseordförande, tfn 0733-865660, [email protected]
 

North Chemical AB (publ), 556792-0193
North Chemical är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Rörvik. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. North Chemical-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet NOCH. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare info se www.northchemical.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22