North Chemical dotterbolag A Clean Partner International AB har tecknat treårsavtal med Ikaros Cleantech. Avtalets värde förväntas uppgå till 15 Mkr fördelat över tre år.

A Clean Partner International har ingått ett treårsavtal med Ikaros Cleantech AB. Avtalet är en viktig del i att uppnå målsättningen att bli en ledande leverantör av kemtekniska produkter/tjänster på den skandinaviska marknaden för industriell kemteknisk rengöring, ett av bolagets prioriterade affärsområden.

Ikaros Cleantech AB grundades 1993 och är idag marknadsledande i Sverige och Finland. Som en av Skandinaviens mest progressiva miljöteknikföretag leder Ikaros utvecklingen inom Spillskyddmetoder och tekniska lösningar för att förhindra och minska olje- och kemikaliespill. Ikaros förser dagligen tusentals kunder inom industrin med spillredskap, torkdukar, sorbenter, smörjmedel och avfettning.

Ikaros kunder återfinns främst inom tillverkningsindustrin. Företaget leder utvecklingen av en nationell standard för spillskydd och verkar för en förbättring av lagstiftningen inom olje- och kemikalieområdet. Ikaros Cleantech AB är ett helägt dotterbolag till det börsnoterade franska Manutan International.

- Att samarbeta med Ikaros är ett kvalitetsmärke i sig. Man visar att man är engagerad i miljöförbättrande åtgärder och bryr sig både om sina kostnader och den biologiska grund vi alla vilar på. Honnörsbegrepp som ansvar, miljösäkerhet och hållbar utveckling är för Ikaros inte tomma försäljningsargument, utan utgör själva fundamentet i hela bolagets verksamhet. Detta är ett av flera viktiga avtal för att uppnå koncernens organiska tillväxtmål, i synnerhet inom vår industriella satsning, säger Stig Norberg, VD.

Alingsås 2015-05-27

För ytterligare information kontakta:
Stig Norberg, VD North Chemical, Mobil: +46 708 25 14 00 Email: [email protected] eller Johannes Efstratiadis, VD för Ikaros Cleantech AB, Mobil + 46 73 312 22 57: [email protected]. Se även www.ikaros.net

Om North Chemical
North Chemical är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med egen produktion i Rörvik och Alingsås. North Chemicals affärområde Fordon & Industri utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för bl.a. industri, fordonstvätt, klotter, livsmedel, hygien etc. under egna varumärken som Snowclean och Strovels. Affärsområdet Private Label tillverkar tvätt- och rengöringsprodukter i både flytande-, pulver- och tablett-form för fordon, industri och hem. Affärsområdets produkter och produkt-serier marknadsförs under kundernas egna varumärken. Affärsområdet Marine & Export producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter till den marina fartygsmarknaden i världen under varumärket Marisol. North Chemical har cirka 60 anställda och bolagets produkter säljs på cirka 15 marknader. Huvudkontoret ligger i Rörvik och ytterligare kontor finns i Alingsås, Kristianstad och Polen. North Chemical-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet NOCH. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare info se www.northchemical.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22