NC Lahega ändrar datum för bokslutskommunikén

Styrelsen i NC Lahega AB (publ) har beslutat att publicera bokslutskommunikén för 2016 på tisdagen den 28 februari, istället för som tidigare kommunicerats på fredagen den 24 februari.

Årsstämma kommer att hållas fredagen den 12 maj 2017.

Valberedningen inför årsstämman 2017 kommer att bestå av Staffan Persson (ordförande) representerande Nortal Investments AB, Peter Ragnarsson representerande LMK Forward AB och Nocroc Ventures AB och Torbjörn Lindgren, representerande Hasselgården Holding AB. För aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen sker detta via: Valberedningen, NC Lahega AB, Box 13073, 250 13 Helsingborg, alternativt: [email protected].

Följande datum gäller i övrigt för den finansiella rapporteringen 2017:

Delårsrapport Q1 2017 12 maj 2017
Delårsrapport Q2 2017 25 augusti 2017
Delårsrapport Q3 2017 17 november 2017
Bokslutskommuniké 2017 16 februari 2018

Helsingborg 28 november 2016

För ytterligare information:
NC Lahega AB (publ)
Erik Hantoft, VD, 073- 434 60 30

Denna information är sådan information som NC Lahega AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2016 kl. 08:30 CET. Redeye AB är NC Lahegas certified adviser. NC Lahega AB (publ), 556792-0193

NC Lahega AB (publ), 556792-0193
NC Lahega är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. NC Lahega-aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet NOCH. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare information se www.northchemical.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22