Hör Clemondo prata hållbarhet och framtid på Erik Penser Banks stora Hållbarhetsdag den 12 januari.

Erik Penser Bank bjuder in till en temadag som heter "Mot Hållbarhet" den 12 januari 2023. Detta för att kickstarta det hållbarhetsarbete som arbetats fram under föregående år.

Under 2022 har en grupp analytiker på Erik Penser Bank arbetat fram ett ramverk för deras hållbarhetsarbete. En del i detta har varit att identifiera ett antal bolag vars verksamhet kopplas till något av FN´s globala mål för en mer hållbar utveckling. Clemondo är ett av de bolag som identifierades genom att bidra till mål 12, hållbar konsumtion samt ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall. Kl. 17:25 den 12 januari är det dags för Jesper Svensson (CEO) och Veronica Sköld (CSO) att prata om Clemondos resa från kemibolag till hållbarhetsbolag. De delar med sig av utmaningar man kan möta när man leder omställningen av en hel bransch. Men också vilka fantastiska möjligheter hållbarhetsarbetet kan bidra till och hur man kan hitta nya och spännande former av samarbeten. Presentationen livesänds på Erik Penser Banks Youtube-kanal, samt kommer även att läggas upp på deras och Clemondos digitala medier i efterhand.

"Att leda omställningen i vår bransch är en fantastiskt spännande resa och ett privilegium att få vara del av. Vi har tvingats att tänka utanför ramarna, testa nytt samt utmana tidigare arbetssätt för att lyckas göra annorlunda. Att sluta smutsa ner för att göra rent känns absolut nödvändigt om vår bransch ska ha något existensberättigande i framtiden. Att dessutom se ökat engagemang hos vår personal genom känslan av att göra skillnad på riktigt är en enorm bonus ", säger Jesper Svensson, VD på Clemondo.

Helsingborg, 9 januari 2023

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22 
E-post: [email protected]

Veronica Sköld, CSO
Telefon: 072-985 05 97
Epost: [email protected]

Clemondo Group AB är en nordisk kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Erik Penser Bank är Clemondos certified adviser. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. För ytterligare information se www.clemondo.se 


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22