REGMAR

MARGINALFOKUS OCH ÖKAD EFFEKTIVITET GAV RESULTATLYFT

FÖRSTA kvartalet, JANUARI - MARS 2023
(JÄMFÖRT MED JANUARI - MARS 2022)

  • Nettoomsättningen uppgick till 78,8 (81,5) MSEK.
  • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 9,8 (6,6) MSEK.
  • EBIT, rörelseresultat uppgick till 5,9 (2,3) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till 3,5 (1,7) MSEK.
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,03 (0,01) SEK.

Viktiga händelser under PERIODEN JANUARI - MARS 2023

  • Clemondo tecknar avtal med Region Halland om städmaterial från varumärket Liv.
  • Avtal med Region Kronoberg värt upp till 8 MSEK gällande desinfektion, hudvård och rengöringsprodukter från varumärket Liv.
  • Clemondos utvecklingslaboratorium, kundsupport, produktledning och marknadsfunktion flyttar till nya mer ändamålsenliga lokaler.

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Samarbetsavtal med STHLM Biltjänster om försäljning av fordonsrengöring med fokus på Clemondos växtbaserade sortiment Greenium.
  • Clemondo får tilldelningsbeslut med Region Östergötland på 9 MSEK gällande produkter från varumärket Liv.

VD har ordet

Clemondos försäljning uppgick till 78,8 MSEK (81,5) för det första kvartalet 2023, vilket är stabilt givet att försäljningen under jämförelseperioden påverkades av Covid-19. Liksom tidigare perioder utvecklades försäljningen av det hållbara Greenium-sortimentet positivt, medan traditionella produkter tappade i volym.

Arbetet med att stärka lönsamheten gav effekt: periodens resultat ökade med 48 procent till 9,8 MSEK (6,6), vilket innebär att vinsten ökade för tredje kvartalet i rad. EBITDA marginalen växte till 12,1 procent (8,0) och Clemondo når därmed bolagets finansiella lönsamhetsmål. Det har fortsatt varit en balansgång att kompensera för ökade kostnader på insatsvaror med prishöjningar. Vi har aktivt valt att prioritera lönsamhet före volym.

Affären inom marknadsområde Fordon utvecklades stabilt under perioden trots minskad nybilsförsäljning. Clemondos hållbara erbjudande fortsatte att växa: under kvartalet stod Greenium för 40 procent av försäljningen inom fordon (Lahega). Efter periodens utgång tecknade Clemondo samarbetsavtal med STHLM Biltjänster om hållbar fordonsrengöring, en strategiskt viktig affär som visar att Greenium och vår kompetens är efterfrågad.

Hygienförsäljningen minskade i kvartalet, vilket främst beror på att intäkterna under januari månad 2022 påverkades av pandemin. Vårt fotfäste inom offentlig vård stärktes genom att Clemondo efter upphandling slöt avtal med Region Kronoberg om desinfektion, hudvård och rengöringsprodukter till ett värde på 2 MSEK per år under avtalsperioden.

För marknadsområde Industri minskade försäljningen på grund av den sena våren, där efterfrågan på produkter inom Outdoor-segmentet kom i gång senare än förväntat.

Vårt arbete för att stärka den inre effektiviteten fortsatte under perioden och bidrar till det goda resultatet. I takt med att nödvändiga förändringar är genomförda flyttas nu fokus till mer offensiva satsningar på lönsam tillväxt. Clemondos finanser är starka och soliditeten uppgick vid periodens utgång till 48,9 procent (42,2) vilket är en styrka i osäkra tider. Även om omvärldsutsikterna för 2023 är osäkra så ser vi stora möjligheter att utveckla vår affär.

Jesper Svensson
VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender

Delårsrapport kvartal 2, 2022 17 augusti 2023
Delårsrapport kvartal 3, 2022 9 november 2023
Bokslutskommuniké 2022 15 Februari 2023

Denna samt tidigare rapporter finns tillgängliga på investor.clemondo.se  

Presentation av kvartalsrapporten

Torsdagen den 11 maj, klockan 08.30, publiceras denna kvartalsrapport. Dagen efter kommer en inspelad presentation av kvartalsrapporten finnas tillgänglig på Youtube via Erik Penser Bank på följande länk:

https://www.youtube.com/c/PenserPlay/featured

Presentationen hålls av VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen. Presentationen hålls på svenska. Eventuella frågor gällande kvartalsrapporten kan ställas inför presentationen via mejl till Hugo Lisjö på Penser Bank: [email protected] Frågor måste vara oss tillhanda senast 11/5 kl. 09.30.

Alla rapporter samt även ovan inspelad presentation kommer att finnas tillgängliga på investor.clemondo.se 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION,
VÄNLIGEN KONTAKTA

Jesper Svensson, VD, Telefon: 070-529 17 22, E-post: [email protected] 
Jesper Friis-Jespersen, CFO, Telefon: 076-611 75 41, E-post: [email protected]  

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 11 maj kl. 08.30 CET.

Clemondo Group AB ar en nordiskt verksam kemteknisk koncern med sate i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsfor rengorings- och underhallsprodukter for proffs under egna varumarken och under kundernas private labels. Aktien ar noterad pa NASDAQ OMX Stockholm, First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Erik Penser Bank är Clemondos certified adviser. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. For ytterligare information se www.clemondo.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22