CLEMONDOS HELHETSERBJUDANDE INOM FORDON SKAPAR NYA AFFÄRER

Clemondo Group AB (publ) har sedan övertagandet av Tammermatickoncernens svenska organisation, arbetat för att utveckla helhetserbjudandet för miljövänlig fordonsvård i Sverige. Under april tecknades ordrar gällande nya fordonstvättmaskiner till två nya kunder - Lunds Renhållningsverk och Preem i Nässjö. Dessutom tecknades ett treårigt avtal med Rejmes lastbilstvätt i Nyköping under perioden om inköp av miljövänliga fordonsvårdsprodukter.

I april tecknade Clemondo avtal med Lunds Renhållningsverk om att köpa in en ny fordonstvätt som är avsedd för sopbilar. I avtalet, som löper över tre år, ingår service och att all fordonstvätt i den nya maskinen uteslutande kommer att ske med växtbaserade produkter från varumärket Greenium, som bland annat schampo och alkalisk avfettning. Det samlade ordervärdet, för maskinköp och Greenium, beräknas uppgå till 2 MSEK över en treårsperioden. Leverans av den nya fordonstvätten sker i augusti.

Under april genomförde Preem i Nässjö ett köp av en ny maskin för fordonstvätt från Clemondo. Den kommande månaden kommer Preem att använda och utvärdera fordonsvårdsprodukter från Lahega i den nya fordonstvätten, vilket på sikt kan leda till ett avtal. Under perioden har även företaget Rejmes Lastvagnar i Nyköping tecknat ett treårigt avtal med Clemondo om leveranser av Svanenmärkta fordonsvårdsprodukter från Lahega. Värdet på avtalet uppgår till 300 KSEK per år.

Clemondo erbjuder ett heltäckande erbjudande inom tvätt och fordonsvård under varumärket Lahega. Det betyder att Clemondo tar ansvar för hela fordonsvårdskedjan, vilket innefattar allt från leverans och service av fordonstvättar för olika typer av fordon, till att erbjuda en stor bredd av miljövänliga och växtbaserade fordonsvårdsprodukter. Clemondos ambition är att vara en pålitlig och kunnig partner som hjälper kunderna att växa genom hållbara affärer.

Helsingborg, 7 maj 2021

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: [email protected]

Sören Hofgaard, ansvarig marknadsområde Fordon
Telefon: 073-420 57 01
E-post: [email protected]

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Västra Hamnen Corporate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt [email protected], +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. För ytterligare information se www.clemondo.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22