Clemondo uppdaterar finansiella mål

Styrelsen i Clemondo Group AB (publ) har uppdaterat sina finansiella mål. Samtidigt har ett hållbarhetsmål introducerats för att tydliggöra koncernens åtagande att verka för ökad hållbarhet.

 Clemondos finansiella mål är följande:

  • Årlig tillväxt på minst 10 %, varav hälften organiskt.
  • EBITDA på minst 10 % över en konjunkturcykel.
  • Soliditeten ska överstiga 30 %.

Utöver målen ovan introduceras ett hållbarhetsmål:

  • Andel miljömärkta produkter ska öka med 5 procentenheter årligen tills dess en realistisk nivå är uppnådd.

- Vi ser hållbarhetsmålet som ett logiskt komplement till de finansiella målen och i linje med vår vision - att aktivt bidra till en hållbar värld genom att vara en ledande aktör inom trygg kemi. Miljömärkta produkter är en central del av vår strategi för att vi ska öka tillväxten och stärka lönsamheten framöver, säger Erik Hantoft, VD för Clemondo Group AB.

Helsingborg 22 mars 2018

För ytterligare information:
Clemondo Group AB (publ)
Erik Hantoft, VD, 073- 434 60 30

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars kl. 08:30. Redeye AB är Clemondos certified adviser. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, First North, och handlas under kortnamnet CLEM. Bolagets certified adviser är Redeye AB. För ytterligare information se www.clemondo.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22