REGMAR

CLEMONDO TECKNAR AVTAL MED TANKA I SVERIGE VÄRT UPP TILL 13 MSEK PER ÅR

Tanka i Sverige Ab har tillsammans med Clemondo Group AB (publ) under våren testkört den hållbara växtbaserade tvättserien Greenium på ett antal tvättanläggningar. Tanka i Sverige Ab är ett helägt dotterbolag till Volvohandlarföreningen som äger varumärkena "Tanka" och "Tvätta". Testerna har fallit väl ut och ett leveransavtal som sträcker sig till den 31 december 2023 har ingåtts som innebär att Greenium kommer rullas ut i stor skala hos Tvätta-kedjan.

Den bedömda årliga affärsvolymen vid utrullning till samtliga anläggningar uppgår till cirka 13 MSEK per år. Utrullningen kommer att ske stegvis under avtalsperioden och beräknas ske till en majoritet av anläggningarna.

Greenium är en produktserie som är baserad på växtbaserade råvaror och produkterna är ekologiskt nedbrytbara. Serien lanserades av Clemondo första gången under hösten 2020 för manuell tvätt. Tillsammans med Tanka och Tvätta så har nu serien utvecklats till ett komplett program avsedd för automatt-tvätt och Tvätta blir alltså den första stora kedjan som kan erbjuda fordonstvätt med Greenium i sina automattvättar.

- Vi är stolta och glada över att få bistå Tvätta att bli Sveriges första fordonstvättkedja med helt växtbaserade rengöringsprodukter och därmed bidra med upp till 95% lägre miljöpåverkan än vad någon annan på marknaden kan erbjuda, säger Jesper Svensson, VD för Clemondo Group.

Parallellt med leveransavtalet om Greenium tar Clemondo även över Tammermatics nytecknade ramavtal med Tvätta-kedjan som tidigare meddelats i separat pressmeddelande den 22 december. Ramavtalet omfattar leverans utav automatvättar och ett heltäckande servicererbjudande för att säkerställa högsta möjliga tillgänglighet till Tvättakedjans tvättanläggningar.

- Samtidigt som vi erbjuder Tvätta helhetlösningar för sina affärer inom automatiserad fordondstvätt så är vi också mycket stolta över att vara del i en annan mycket viktig fråga; att stärka Tvättas kunderbjudande. Tvätta-kedjan blir nämligen den första stora automattvättkedjan för personbilar som kommer kunna erbjuda sina kunder växtbasarad fordonstvätt med biolgiskt nedbrytbara produkter, berättar Veronica Sköld, Chief Strategy Officer på Clemondo.

- För oss är det av yttersta vikt att utveckla vår affär och ta vårt ansvar som en hållbar aktör. Vi driver flera miljöinitiativ inom Tanka och Tvätta och att ingå ett sammarbete med Clemondo ligger helt i linje med vår strategi. Vi ser fram emot att kunna erbjuda våra kunder miljövänliga, växtbaserade tvättlösningar för deras fordon framöver, säger Lars Blomgren, VD för Tanka i Sverige AB.

Helsingborg, 15 juli 2021

För ytterligare information:

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: [email protected]

Jesper Friis-Jespersen, CFO
Telefon: 076-611 75 41
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 15 juli kl. 11.30 CET.

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Västra Hamnen Corporate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt [email protected], +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. För ytterligare information se www.clemondo.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22