CLEMONDO TECKNAR AVTAL MED STORSTOCKHOLMS BRANDFÖRSVAR

Clemondo Group AB (publ) har tecknat avtal med Storstockholms brandförsvar om leverans av miljömärkta fordonsvårdsprodukter och spolarvätska från varumärket Lahega. Avtalet sträcker sig över två år och det totala ordervärdet uppgår till 1 MSEK. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet för kunden att förlänga avtalet med ytterligare ett år.

"Vi valde Clemondo som leverantör för fordonsvård på grund av deras omtanke om miljön och vår interna arbetsmiljö. Samarbetet med Clemondo innebär att vi köper biologisk spolarvätska, Svanenmärkta tvättprodukter samt ett riktigt bra utbildningspaket kring fordonsvård för våra stationer. Rätt fordonsvård är oerhört viktigt för att vi ska kunna bedriva en effektiv och välmående verksamhet", säger Anders Johansson, upphandlingsansvarig hos Storstockholms Brandförsvar.

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund som innefattar medlemskommunerna: Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och Österåker. Verksamheten omfattar 17 brandstationer och nio räddningsvärn som har beredskap dygnet runt i de tio medlemskommunerna. Detta innefattar räddningstjänst vid brand eller nödläge, förebyggande arbete för att minska bränder och olyckor i samhället och tillsyn av exempelvis skolor och sjukhus.

Clemondo erbjuder helhetslösningar för tvätt och fordonsvård genom varumärket Lahega. Fokus på helhetslösningar är en viktig del i Clemondos arbete mot att bli ett hållbarhetsbolag, med långsiktig målsättning att uppnå Nollbarhet 2030. Som hållbarhetsbolag krävs ett bredare tankesätt, där Clemondo inte bara väljer att se över hållbarheten i den egna verksamheten utan framförallt hur Clemondo kan bidra positivt till kundernas hållbarhetsarbete i stort.

Helsingborg, 7 maj 2021

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: [email protected]

Sören Hofgaard, ansvarig marknadsområde Fordon
Telefon: 073-420 57 01
E-post: [email protected]

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Västra Hamnen Corporate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt [email protected], +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. För ytterligare information se www.clemondo.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22