CLEMONDO TECKNAR AVTAL MED REGION KRONOBERG VÄRT 8 MSEK VID FULLT NYTTJANDE AV OPTIONER

Clemondo Group AB (publ) har idag tecknat ett två-årigt avtal med Region Kronoberg gällande leverans av desinfektion, hudvård och rengöringsprodukter från varumärket Liv. Efter tilldelningsbeslutet och tio dagars avtalsspärr har avtal tecknats mellan parterna. Avtalet träder i kraft 1 april 2023 och ordervärdet beräknas uppgå till 4 MSEK. Efter avtalsperiodens slut finns möjlighet till förlängning i upp till två år.

Avtalet kommer att innebära att Clemondo fortsatt förser sjukvården i Region Kronoberg samt Region Blekinge med desinfektion, hudvård och rengöringsprodukter från varumärket Liv. Avtalets samlade värde bedöms uppgå till 4 MSEK utan nyttjande av optioner, samt 8 MSEK vid fullt nyttjande av optioner. Avtalet träder i kraft 2023-04-01.

"Vi är väldigt glada över avtalet med Region Kronoberg som bevisar vår styrka i att erbjuda högkvalitativa produkter till vården. Tillsammans kan vi bidra till trygghet i vården, säger Jesper Svensson, VD på Clemondo.

Helsingborg, 16 mars 2023

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: [email protected]                                                               

Annelie Höggren, KAM
Telefon: 0731- 43 30 36
E-post: [email protected]

Clemondo Group AB är en nordisk kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Erik Penser Bank är Clemondos certified adviser. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. För ytterligare information se www.clemondo.se 


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22