REGMAR

CLEMONDO SIGNERAR AVTAL OM ÖVERTAGANDE AV VERKSAMHET

Clemondo Group AB (publ) meddelade i ett pressmeddelande 29 oktober 2020 att man har skrivit ett Letter Of Intent med Tammermatic Oy angående övertagande av Tammermatics svenska organisation. Förhandlingarna är nu slutförda och affären genomförs enligt plan. Det slutliga avtalet om övertag av verksamhet signerades av parterna 30 november 2020. Övertagandet av verksamheten sker vederlagsfritt.

Tammermatic utvecklar och säljer system för fordonstvättar för personbilar, bussar, tunga fordon och tåg. Den svenska organisationen sysselsätter idag en handfull personer som i och med övertaget erbjuds anställning hos Clemondo. Affären innebär således att Clemondo tar över personal i form av försäljnings- och serviceorganisation samtidigt som man blir exklusiv importör av Tammermatics produkter i Sverige. Tammermatic koncernens svenska verksamhet omsätter idag ca 22 MSEK på årsbasis och beräknas redan år ett (1) att bidra i nivå med Clemondos finansiella mål. Övertaget sker per 2021-01-01.

- Vi tycker att det är fantastiskt roligt att vi nu genomför affären enligt plan. Vi har enats om en vederlagsfri verksamhetsövergång vilket gör att våra investeringar helt och hållet kommer att gå till att utveckla organisationen och erbjudandet. Vi bedömer att det finns mycket goda utsikter för tillväxt från den här nivån, berättar Jesper Svensson, VD på Clemondo.

- Vi ser goda möjligheter att växa genom att låta kunskap och helhetsansvar få en allt större plats i vårt erbjudande. Affären är ett bra exempel på hur vi kan kombinera styrkan i vårt erbjudande hållbar rengöring av fordon med andra aktörers närhet till kunderna, avslutar Jesper Svensson.

För ytterligare information:

Jesper Svensson, VD
Telefon: 070-529 17 22
E-post: [email protected]

Jesper Friis-Jespersen, CFO
Telefon: 076-611 75 41
E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 1 december 2020 kl. 13.00 CET.

Clemondo Group AB är en nordiskt verksam kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Västra Hamnen Corporate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt [email protected], +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. För ytterligare information se www.clemondo.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22