REG

Clemondo nominerade till Helsingborgs stads miljöpris 2021

Clemondo nominerade till Helsingborgs stads miljöpris 2021.

Miljöpriset delas ut till någon eller några som har gjort goda insatser på miljöområdet. Clemondo AB är en av tretton som blivit nominerade.

Miljöpriset delas ut till företag, föreningar, organisationer eller personer som bor i eller har sin verksamhet knuten till Helsingborg. Dock inte till anställda i Helsingborgs stad som gjort miljöarbetet inom ramen för sin anställning. Vinnaren offentliggörs på prisutdelningen den 7 december i samband med stadens Näringslivsfrukost. I juryn sitter stadens miljödirektör, stadsbyggnadsdirektör och näringslivsdirektör, samt ordförande och vice ordförande i miljönämnden och stadsbyggnadsnämnden.

Kandidaterna uppfyller minst ett av prisets kriterier:

· har genomfört verksamhetsidéer eller innovationer inom miljöområdet.

· har bidragit med forskning som flyttat fram miljöarbetet

· har genomfört miljöinsatser som är extra utmärkande, eller

· har genomfört miljöinsatser som stärker både social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.


"Vi är väldigt stolta och glada över nomineringen då omtanke om människa och miljö genomsyrar allt vi gör på Clemondo. Vår vision Nollbarhet innebär att vi år 2030 vill ha noll utsläpp till luft, mark och vatten samt noll påverkan på arbetsmiljön", säger Jesper Svensson, VD på Clemondo.

Helsingborg 4 oktober 2021

Jesper Svensson, VD Eva Ärlebo, Sales and Marketing Manager

Telefon: 070-529 17 22 Telefon: 073-143 30 36

E-post: [email protected] Epost: [email protected]

Clemondo Group AB är en nordisk kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Västra Hamnens Corprate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt [email protected], +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. För ytterligare information se www.clemondo.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22