REGMAR

CLEMONDO TAR NÄSTA STEG I SIN STRATEGI - AVSER TA ÖVER VERKSAMHET

Clemondo Group AB (publ) har tecknat ett Letter of intent med Tammermatic Oy om övertagande av Tammermatics svenska organisation. Affären innebär en breddning av kunderbjudandet och är ett led i Clemondos nya strategi som fokuserar på helhetslösningar och en ständig strävan att kunna ta ett större ansvar för både sitt eget och sina kunders miljö- och hållbarhetsarbete.

Tammermatic utvecklar och säljer system för fordonstvättar för personbilar, bussar, tunga fordon och tåg. Koncernens svenska organisation omsätter cirka 22 MSEK på årsbasis och sysselsätter en handfull personer som övergår till Clemondo om förhandlingarna slutförs och affären kan genomföras enligt plan. I samband med övertaget så blir Clemondo exklusiv importör i Sverige för Tammermatics hela produktutbud inom fordonstvätt och kommer också att driva den svenska serviceorganisationen.

- Affären blir ett tydligt steg i utvecklingen av vårt erbjudande där kunskap tar en allt större plats. Vi lägger mycket resurser på att ständigt kunna ta större ansvar i våra kunders affärer, både när det kommer till miljö- och hållbarhet men också framåtriktad affärsutveckling. Samtidigt så vet vi att den löpande verksamheten är viktig och att högsta möjliga tillgänglighet till tvättanläggningarna är avgörande för våra kunders affär. Därför ser vi det som lika avgörande att ständigt lägga resurser på att utveckla serviceerbjudandet, berättar Veronica Sköld, Chief Strategy Officer på Clemondo.

- Övertaget innebär en breddning av vårt kunderbjudande och går samtidigt helt i linje med vår strategi. Vi ser goda möjligheter att växa genom att ta ett större helhetsansvar i affärerna med våra kunder. Affären med Tammermatic är ett bra exempel på hur vi kan kombinera styrkan i vårt erbjudande - hållbar rengöring av fordon - med andra aktörers närhet till kunderna, fortsätter Sören Hofgaard, AO chef Fordon på Clemondo, tillsammans med Daniel Graff, tidigare KAM på Clemondo men som från och med övertaget kommer att ansvara för den nya affären som berör automattvätt.

Den nya gröna strategin bygger på att Clemondo ska befästa sin ledande position på marknaden för hållbara rengöringsmedel med fokus på helhetslösningar som svarar mot kundernas behov. För Fordonsområdet innebär det att Clemondo ska växa genom att fokusera på miljömedvetna kunder inom delsegmenten bilhus, fordonstvättar, proffsrekonditionering och återförsäljare. Clemondo arbetar målinriktat mot att kunna ta större ansvar för affärerna inom segmenten genom att ständigt söka möjligheter att bredda kundererbjudandet.

- Affären med Clemondo kommer att öppna stora möjligheter för båda bolagen att växa på den svenska marknaden. Det finns betydande synergieffekter som också kommer att avspeglas i kunderbjudandet, säger Tom Olli, VD på Tammermatic Oy.

- Samtidigt som övertaget av verksamheten blir ett viktigt steg på Clemondos fortsatta resa med lönsam tillväxt så känns det lika viktigt och spännande att kunna ta ett större ansvar för att hjälpa våra kunder att integrera hållbarhet i sina verksamheter! Avslutar Jesper Svensson, VD på Clemondo.

Helsingborg, 29 oktober 2020

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Jesper Svensson, VD, Telefon: 070-529 17 22, E-post: [email protected]
Jesper Friis-Jespersen, CFO, Telefon: 076-611 75 41, E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 29 oktober kl. 14.10 CEST. Västra Hamnen Corporate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt [email protected], +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193.


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22