REGMAR

CLEMONDO FÖRNYAR AVTAL MED LYRECO SVERIGE AB VÄRT 16-20 MSEK.

Clemondo har förnyat sitt avtal med Lyreco Sverige AB om försäljning av städ- och hygienprodukter från varumärket Liv. Det nya avtalet löper över 2 år och beräknas uppgå till 8-10 MSEK årligen.

Lyrecokoncernen är ledande i Europa och världens tredje största distributör av produkter och tjänster för arbetsplatser. Lyreco har ständigt anpassat sig till utvecklingen på arbetsplatser genom sitt fokus på att skapa bästa möjliga kundupplevelse, starka partnerskap med välrenommerade leverantörer och effektiv logistik. De fokuserar på att minimera klimatpåverkan samt erbjuda fler hållbara produkter och lösningar. De vill gå från ord till handling, samarbeta med intressenter och gemensamt med dessa ta fram ömsesidigt gynnsamma lösningar.

"Lyreco har en stark position inom kontraktsförsäljning och offentlig upphandling i Sverige, inte minst genom Adda-avtalet. Detta är också väl i linje med huvudmarknaden för våra Liv produkter. Vi är därför glada över att förnya vårt samarbetsavtal och ser med stor tillförsikt fram emot ett fortsatt och fördjupat samarbete ", säger Annelie Höggren, Key Account Manager Hygien på Clemondo AB.

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 22 maj kl. 09:15 CEST

Helsingborg 2024-05-22

Jesper Svensson, CEO
Telefon: 070-529 17 22
E-post: [email protected] 

Jesper Svensson, CEO
Telefon: 070-529 17 22
E-post: [email protected] 

Clemondo Group AB är en nordisk kemteknisk koncern med säte i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsför rengörings- och underhållsprodukter för proffs under egna varumärken och under kundernas private labels. Aktien är noterad på NASDAQ First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. För ytterligare information se www.clemondo.se


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22