REGMAR

CLEMONDOS FRAMTID ÄR GRÖN

ANDRA KVARTALET, APRIL-JUNI 2021 (JÄMFÖRT MED APRIL-JUNI 2020)

 • Nettoomsättningen uppgick till 75,4 (95,9) MSEK.
 • EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till 7,5 (20,5) MSEK.
 • EBIT, rörelseresultat uppgick till 3,4 (16,4) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 2,6 (12,2) MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,02 (0,09) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,02 (0,09) SEK.

Viktiga händelser under PERIODEN:

 • Clemondo tecknade avtal med Procurator om hygien och desinfektion. Årligt uppskattat värde är 8-10 Mkr.
 • Clemondo tecknade två-årigt avtal med Din Bil om löpande leveranser av Greeniums fordonsvårdsprodukter.
 • Clemondo tecknade två-årigt avtal med Region Stockholm gällande hygienprodukter från varumärket Liv. Ordervärdet beräknas uppgå till 20-30 Mkr. Vid fullt nyttjande av optioner uppgår ordervärdet till 40-60 Mkr.
 • Clemondo tecknade avtal med städmaskinsleverantören CAT Nordic om städprodukter från Greenium.
 • Under perioden har avtal inom fordonsvård tecknats med Storstockholms brandförsvar, Lunds renhållningsverk, Preem Nässjö samt Rejmes lastbilstvätt.
 • Clemondo lanserade Liv Des +24/7, en ytrengöringsprodukt som skyddar mot bakterier i 24 timmar.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Clemondo tecknade avtal med Tanka Sverige värt upp till 13 Mkr per år om Greeniumleveranser till Tvättas anläggningar. Tvätta blir första kedjan som erbjuder fordonstvätt med biologiskt nedbrytbara produkter.

VD har ordet

" Kvartalet präglades av stark tillväxt inom hållbar rengöring och ett genombrott för Greenium, men också av lägre efterfrågan på pandemirelaterade hygienprodukter."

För det andra kvartalet 2021 uppgick Clemondos försäljning till 75,4 MSEK (95,9) med ett rörelseresultat EBITDA på 7,5 MSEK (20,5), vilket ger en marginal på 10,0 procent (21,3). Soliditeten ökade till 40,2 procent (24,8) och nettoskuldsättningsgraden var 1,5 (3,0).

Kvartalet präglades av stark tillväxt inom hållbar rengöring och ett genombrott för Greenium, men också av lägre efterfrågan på pandemirelaterade hygienprodukter. Under perioden matchade tillväxten inom grön rengöring inte nedgången för desinfektion, där jämförelseperioden i fjol var extrem, men vi ser samtidigt att det nya Clemondo står på stabilare och mer lönsam grund.

Även om Clemondo har en flexibel produktionsanläggning och en snabbfotad organisation, så har det varit en utmaning att parera de snabba volymförändringarna. Vi räknar med att nå en mer optimal bemanning och resursallokering under Q3, vilket påverkar lönsamheten positivt.

Vi ser nu effekterna av vårt långsiktiga arbete med att förnya erbjudandet. Clemondo strävar efter att bli bäst i världen på hållbar rengöring, med ett brett utbud som underlättar för kunderna att bli mer gröna. Den färska larmrapporten från IPCC visar vikten av förändring i alla branscher och då är det en klar fördel att ha det starkaste miljöerbjudandet inom rengöring.

Det gångna kvartalet har vi vunnit kontrakt som tydliggör kundernas vilja att satsa på hållbar rengöring. Vår strategi att investera i nya premiumprodukter med överlägsna hållbarhetsprestanda är rätt och vi konverterar successivt fler produkter till Greenium. Ökad andel gröna premiumprodukter i vår mix kommer väsentligt öka bolagets konkurrenskraft.

 • Vår affär inom Fordon växte under perioden med god lönsamhet. Greenium har tagits väl emot på marknaden och banar väg för nya affärer. Under perioden har nya order tecknats med bland annat Din Bil, Storstockholms brandförsvar och Lunds renhållningsverk; efter periodens utgång stod det klart att Volvohandlarnas Tvätta blir den första kedjan inom fordonstvätt som konverterar till Greenium.

  Integrationen av Tammermatic lägger grunden för nya möjligheter inom Fordon och vi intensifierar nu våra försäljningsinsatser. Resultatet för perioden påverkas emellertid negativt av cirka 1,5 MSEK i extraordinära kostnader för övertaget av verksamheten. Vi är nu igenom den första fasen som är den tyngsta i ett ekonomiskt perspektiv. I takt med att tidigare aviserade affärer genomförs kommer påverkan på resultatet att vara positiv.

 • Inom Hygien dämpades efterfrågan på desinfektionsprodukter, samtidigt som vår försäljning har fördubblats jämfört med 2019. Vår bedömning är att totalmarknaden stabiliseras på en högre nivå än tidigare, om än lägre än 2020, samtidigt som Clemondo har tagit andelar och idag står för en fjärdedel av den svenska marknaden för handsprit respektive en tiondel för ytdesinfektion. Desinfektion är en värdefull dörröppnare till marknaden för städprodukter; under perioden tog vi med Greenium nya order från bl a Procurator och CAT Nordic.

 • För marknadsområde Industri utvecklas affärerna stabilt, med Outdoor som främsta delområde. Vårt fokus på ett smalare och vassare erbjudande har visat sig vara riktigt.

Jag känner mig tryggare än någonsin om att vi är på rätt väg. Pandemin bidrog till att accelerera affären, men skymde samtidigt sikten: Clemondos framtid är att vara ett grönt företag som är bäst på att serva kunderna inom hållbar rengöring och hygien, vilket i sin tur bidrar till långsiktigt hållbar lönsam tillväxt. Det finns stor potential för framtiden!

Jesper Svensson

VD, Clemondo Group AB (publ)

Finansiell kalender

Delårsrapport Q3 2021 11 november 2021

Bokslutskommuniké 2021 17 februari 2022

Rapporten i sin helhet bifogas, och finns även tillgänglig på investor.clemondo.se

Helsingborg den 19 augusti 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jesper Svensson, VD

Telefon: 070-529 17 22

E-post: [email protected]

Jesper Friis-Jespersen, CFO

Telefon: 076-611 75 41

E-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Clemondo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Jesper Svenssons försorg, för offentliggörande den 19 augusti kl. 08.30 CEST.

Clemondo Group AB ar en nordiskt verksam kemteknisk koncern med sate i Helsingborg. Koncernen utvecklar, producerar och marknadsfor rengorings- och underhallsprodukter for proffs under egna varumarken och under kundernas private labels. Aktien ar noterad pa NASDAQ OMX Stockholm, First North Growth Market och handlas under kortnamnet CLEM. Västra Hamnen Corporate Finance är Clemondos certified adviser, kontakt [email protected], +46 40-200 250. Clemondo Group AB (publ), 556792-0193. For ytterligare information se www.clemondo.se

Clemondo presenterar Q2

Torsdagen den 19 augusti 2021, klockan 10.00, håller Clemondo en webbsänd telekonferens med VD Jesper Svensson och CFO Jesper Friis-Jespersen om offentliggörandet av sin rapport för andra kvartalet 2021. Efter konferensen följer en frågestund. Presentationen hålls på svenska. Det går att följa konferensen via dator, tablet eller telefon.

Registrera dig till webbkonferensen på följande länk:

https://attendee.gotowebinar.com/register/2846379834470838031

Antal platser är begränsat så vi rekommenderar att du registrerar dig i god tid för att vara säkrad en plats.

Telekonferensen och presentationsmaterialet kommer efter avslutad konferens att finnas tillgängligt på bolagets hemsida, www.investor.clemondo.se samt på Västra Hamnen Corporate Finance kanal på YouTube.


Om Clemondo

Clemondo erbjuder hållbara och effektiva helhetslösningar för rengöring och hygien, med produkter som alltid behövs oavsett konjunktur. Under tre varumärken utvecklar, tillverkar och marknadsför Clemondo egna rengöringsprodukter vid bolagets anläggning i Helsingborg.

Webbplats
www.clemendo.se
Bransch
Kemikalier

Prenumerera

Få löpande information från Clemondo via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CLEM ISIN-kod SE0005504669 Certified Adviser Carnegie Investment Bank

IR-Kontakt

Jesper Svensson IR-kontakt [email protected] +46 70 529 17 22