Cell Impact Forming™ demonstrationslinje installeras i Japan

Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI) kommer att installera en Cell Impact Forming™ demonstrationslinje för flödesplattor i Japan i samarbete med F.C.C. Co., Ltd., en ledande japanska leverantör av komponenter till fordonsindustrin.

Cell Impact har under flera år genomfört kundutvecklingsprojekt för flödesplattor för kunder i Japan, en betydande marknad för bränsleceller och elektrolysutrustning. Den japanska marknaden är en av världens mest krävande, vilket kräver långsiktighet och systematiskt arbete för att bli framgångsrik. Mot denna bakgrund etablerades Cell Impact Japan Inc. i början av 2021 för att bättre kunna möta marknadens krav och stärka företagets marknadsföringskapacitet.

I samarbete med F.C.C., en ledande global leverantör av fordonskomponenter, kan Cell Impact nu informera om att en Cell Impact Forming formningslinje för flödesplattor kommer att installeras i en av F.C.C.s fabriker i Hamamatsu, Japan.

Initiativet att demonstrera Cell Impacts skalbara, gröna och kostnadseffektiva formnings- och produktionsteknik av flödesplattor, kommer att pågå under en längre tidsperiod och är ämnad för befintliga och potentiella kunder, 

- F.C.C. har funnit att Cell Impact Forming är ett unikt och kostnadseffektivt sätt att tillverka flödesplattor. Därför är det glädjande att vi har skapat ett gemensamt team med Cell Impact för att driva demonstrationsaktiviteter här i Japan så att bränslecellsindustrin kan lära sig mer om denna lovande teknologi, säger Yoshifumi Fuchigami, Operating Officer på F.C.C.

- Vi är glada över att ha etablerat en relation med F.C.C., ett verkligt professionellt företag med avancerad tillverkningsteknik och kunnande, och att få möjligheten att demonstrera fördelarna med Cell Impacts formningsteknik tillsammans på plats i Japan, säger Shigeru Nakagawa, Managing Director för Cell Impact Japan Inc.

- F.C.C. har ett stort intresse för den här branschen och med deras hjälp är jag övertygad om att vi kommer att kunna genomföra demonstrationsaktiviteten på ett mycket bra sätt, avslutar Pär Teike, CEO för Cell Impact.

Cell Impact Forming-linjen hos F.C.C. beräknas tas i drift i höst.

För mer information, vänligen kontakta:

Pär Teike, CEO, +46 73-024 06 84 eller [email protected].
Shigeru Nakagawa, Managing Director, Cell Impact Japan Inc., +81 90 6831 1866 eller [email protected].

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer. Företaget har utvecklat och patenterat en unik metod för höghastighetsformning, Cell Impact Forming™, som är väsentligt mer skalbar och kostnadseffektiv jämfört med konventionella formningsmetoder. Cell Impact Forming är en miljövänlig formningsteknik eftersom den inte förbrukar något vatten och använder mycket lite elektrisk energi.

Cell Impact är noterat på Nasdaq First North Growth Market och FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser (CA). Kontaktinformation: 08-528 00 399 eller [email protected].


Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller med en unik metod för höghastighetsformning.

Bränsleceller omvandlar vätgas och syre till elektricitet och värme. Den enda restprodukten är vatten och därför utgör bränsleceller ett miljövänligt alternativ till både förbränningsmotorer och batterier.

Webbplats
www.cellimpact.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CI ISIN-kod SE0017885379 Certified Adviser FNCA