Pressmeddelanden

REG MAR
Cell Impact Q4 2023: Förväntat svagt kvartal men säkrad finansiering Det fjärde kvartalet blev som tidigare aviserats mycket svagt, men bolagets försäljning kommer de närmaste kvartalen succesivt öka, dock från en låg nivå. Under kvartalet säkrade...
REG MAR
Cell Impact Q4 2023: Expected weak quarter but financing secured The fourth quarter turned out to be very weak as previously announced, but Cell Impact's sales will gradually increase in the coming quarters, albeit from a low level. During the...
REG
Malin Lundberg tillträder som CFO på Cell Impact AB Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) meddelar att Malin Lundberg har utsetts till Chief Financial Officer (CFO) med tillträdesdag 12 februari 2024.
REG
Malin Lundberg appointed CFO of Cell Impact AB Cell Impact AB (Nasdaq First North GM: CI B) announces that Malin Lundberg has been appointed Chief Financial Officer (CFO) effective February 12, 2024.
REG MAR
Pär Teike lämnar rollen som CEO på Cell Impact AB Pär Teike, CEO sedan 2017, har beslutat att lämna sin roll och Cell Impact. Daniel Vallin, Cell Impacts COO sedan 2021 föreslås ta över som tillförordnad CEO från den 1 januari 2...
REG MAR
Pär Teike leaves the role as CEO of Cell Impact AB Pär Teike, CEO since 2017, has decided to leave his role and Cell Impact. Daniel Vallin, Cell Impact's COO since 2021, is proposed to take over as acting CEO from January 1, 2024...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Årsredovisning 2023 Årsredovisning
Årsstämma Årsstämma
Delårsrapport Q1 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller med en unik metod för höghastighetsformning.

Bränsleceller omvandlar vätgas och syre till elektricitet och värme. Den enda restprodukten är vatten och därför utgör bränsleceller ett miljövänligt alternativ till både förbränningsmotorer och batterier.

Webbplats
www.cellimpact.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CI ISIN-kod SE0017885379 Certified Adviser FNCA