Pressmeddelanden

REG
Valberedningens förslag till styrelse m.m. Cell Impact AB (publ) offentliggör valberedningens förslag till styrelse och styrelsearvode inför årsstämman den 20 april 2023.
REG
The nomination committee's proposal for board members etc. Cell Impact AB (publ) announces the nomination committee's proposals for board members and board renumeration ahead of the annual general meeting which will be held on 20 April 2...
Cell Impact anlitar PR-byrån Solberg för att utveckla bolagets kommunikation och varumärke Cell Impact AB (publ) har anlitat Solberg Kommunikation AB för ett nära och strategiskt samarbete kring företagets kommunikation och utvecklingen av dess varumärke.
REG
Cell Impact publicerar årsredovisning för 2022 Cell Impacts årsredovisning för 2022 finns från och med idag tillgänglig på företagets webbplats: www.cellimpact.com.
REG
Cell Impact publishes annual report for 2022 Cell Impact AB (publ) has now published the annual report for 2022 on its website: www.cellimpact.com.
REG
Kallelse till årsstämma i Cell Impact AB (publ) Aktieägarna i Cell Impact AB (publ), org.nr 556576-6655, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 april 2023 klockan 14.00 i Cell Impact ABs (publ) lokaler på Källmossvägen...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Årsstämma ÅRSSTÄMMA
Delårsrapport Q1 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q2 2023 DELÅRSRAPPORT
Delårsrapport Q3 2023 DELÅRSRAPPORT
Bokslutskommuniké 2023 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
Årsredovisning 2023 ÅRSREDOVISNING

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller med en unik metod för höghastighetsformning.

Bränsleceller omvandlar vätgas och syre till elektricitet och värme. Den enda restprodukten är vatten och därför utgör bränsleceller ett miljövänligt alternativ till både förbränningsmotorer och batterier.

Webbplats
www.cellimpact.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Cell Impact via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CI ISIN-kod SE0017885379 Certified Adviser FNCA