Dokument

Datum Rubrik
Inbjudan till teckning av B-aktier i Cell Impact
Anmälningssedel för teckning utan stöd av teckningsrätter
Emissionsfolder
Inbjudan till teckning av units
Inbjudan till teckning av aktier
Inbjudan till teckning av aktier i Cell Impact
Inbjudan till teckning av aktier
Bolagsbeskrivning inför listning på First North

Om Cell Impact

Cell Impact AB (publ) är en global leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller med en unik metod för höghastighetsformning.

Bränsleceller omvandlar vätgas och syre till elektricitet och värme. Den enda restprodukten är vatten och därför utgör bränsleceller ett miljövänligt alternativ till både förbränningsmotorer och batterier.

Webbplats
www.cellimpact.com
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn CI ISIN-kod SE0017885379 Certified Adviser FNCA