REG

Caybon offentliggör förslag till Årsstämman 2024

Caybon offentliggör förslag till Årsstämman 2024 och nominering av Adam Fors, Martin Ingemansson och Jakob Söderbaum till nya styrelseledamöter

Större aktieägare föreslår följande beslut till Årsstämman i Caybon som äger rum den 14 juni kl. 10:00 i bolagets lokaler.

Punkt 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer

Styrelsen består för närvarande av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Större aktieägare föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Större aktieägare föreslår att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Punkt 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Större aktieägare föreslår att arvodet till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 938 000 kronor. Arvodet fördelas så att styrelsens ordförande ska erhålla 300 000 kronor och att övrig av årsstämman utsedd styrelseledamot ska erhålla 150 000 kronor. För det fall styrelsen beslutar att inrätta ett revisionsutskott, ska arvode för utskottsarbete utgå med 50 000 kronor till revisionsutskottets ordförande, med 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet.

Större aktieägare föreslår att arvode till Bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10. Val av styrelseledamöter, revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Större aktieägare föreslår att bolagsstämman ska omvälja styrelseledamöterna Eola Änggård Runsten och Johan Kinnander. Vidare föreslår större aktieägare nyval av Adam Fors, Martin Ingemansson och Jakob Söderbaum.

Större aktieägare föreslår att bolagsstämman ska omvälja Eola Änggård Runsten som styrelsens ordförande.

Större aktieägare föreslår att bolagsstämman ska omvälja det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att, för de fall Ernst & Young AB omväljs till revisor, den auktoriserade revisorn Charlotte Holmstrand kommer kvarstå som Bolagets huvudansvariga revisor.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för nyval:

Adam Fors, född 1978, har en Bachelor of Business från Griffith University och kombinerar för närvarande egen konsultverksamhet med en Executive MBA på Handelshögskolan i Stockholm. Med erfarenhet från tjänstesektorn, affärsutveckling, media, digitalisering, tech och föräljning så har Adam haft flera ledande befattningar på Telia Company (2000-2014), Nordic Chief Marketing Officer på Samsung Electronics (2014-2017), VD på PHD Sweden (2017-2020) och senast VD på The North Alliance (NoA).

Adam är oberoende i relation till bolagets ledning och huvudägare.

Martin Ingemansson, född 1976, har mycket lång erfarenhet från techbranschen såsom Vice President and Managing Director Nordics på Meta 2009-2024. Andra pågående uppdrag är VD och ordförande på Bromma Invest AB. Tidigare uppdrag inkluderar Commercial Director MySpace North Europe, Director of Sales Yahoo, styrelseledamot Pizzahut Sweden 2015-2024.

Martin är oberoende i relation till bolagets ledning och huvudägare.

Jakob Söderbaum, född 1971, har en MSc in Industrial Economics från KTH och ytterligare kurser vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är för närvarande VD på Brandfactory Scandinavia. Andra pågeående uppdrag inkluderar: styrelseledamot på Nordics Brass Gusum AB och Industrial Advisor till Lazarus Industriförvaltning.

Jakob har lång erfarenhet inom Media, Online och FinTech med uppdrag såsom VD-roller inom Modern Times Group, COO på Postkodlotteriet, VP på Ongame, VD på Spray/Passagen, SVP Sales Klarna, VD WyWallet och Interim VP & Director positions på UC, Nets och Eniro bland annat. Tidigare styrelseuppdrag på Blogg Esse och dotterbolag.

Jakob är oberoende i relation till bolagets ledning och huvudägare. Jakob är nominerad av obligationsägarkommittén.

Information om styrelseledamöterna som föreslås omväljas finns på Bolagets hemsida www.caybon.com.

För ytterligare information kontakta: 

Johan Janing, CEO
Telephone: 076-894 06 65
Email: [email protected]

Daniel Grufman, CFO
Telephone: 070-415 84 38
Email: [email protected]

About Caybon

Caybon is a world-leading digital media company focused on branded content that drives tangible results.

Caybon is a group of scalable, digitally focused marketing companies specialised in content and distribution. The purpose is to offer advertisers and organisations a way to communicate with their target group in an editorial and relevant context. The various offerings include a range of solutions from online media, videos, performance related advertising, events as well as printed products. Revenues in turn are derived from content production as well as various forms of advertising solutions. The clients range from small to medium sized companies all the way up to multinational groups. The client base is thus diversified in terms of both size, sector and geography. The six brands within the Group are grouped into two business segments: Campaign and Network.

For more info visit www.caybon.com


Om Caybon

Caybon delivers data-driven branded content campaigns for more than 9,000 clients around the globe. We began life as Mediaplanet in Stockholm in 2002, and grew quickly into a media powerhouse with presence in Europe, North America, South America and Asia.

Webbplats
caybon.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Caybon via e-post.

Handelsinformation

Marknad STO Corporate Bonds Kortnamn CAYB01 ISIN-kod SE0017084478

IR-Kontakt

Daniel Grufman [email protected] 070-415 84 38