Bonäsudden Holding AB (publ) genomför refinansiering

Bonäsudden Holding AB (publ) meddelar idag att bolaget framgångsrikt har träffat avtal med SBAB om en förlängning av bolagets befintliga kreditfaciliteter om ca 216 miljoner kronor. Det nya låneavtalet träder ikraft per dagens datum med överenskommen kapitalbindning om tre år.

Kreditfaciliteten är fortsatt amorteringsfri och är tecknad med koppling till STIBOR 3M. Inledningsvis kommer den förlängda kreditfaciliteten att innebära sänkta räntekostnader för bolaget. Efter refinansieringen är bolagets belåning räntesäkrad till cirka 36 procent, vilket ledningen bedömer betryggande givet Bonäsuddens goda likvida ställning.              

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR-kontakt
Bonäsudden Holding AB (publ)
+46 (0) 8 402 51 05
[email protected] 

Per-Olof Persson, Verkställande direktör
Bonäsudden Holding AB (publ)
+46 703 09 72 80
[email protected] 

Bonäsudden Holding AB (publ) i korthet

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag indirekt äger 12 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 27 400 kvadratmeter, fördelat över 12 fastigheter och är idag i allt väsentligt fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 57 % av hyresintäkterna och ca 49 % kommer från beståndets 224 hyresrätts-lägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA är Certified Adviser till bolaget (mejl: [email protected] samt tel + 46 8 528 00 399). Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market sedan den 3 juli 2015. För mer information om Bonäsudden, besök www.bonasudden.se

Informationen i detta pressmeddelande lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2022.


Om Bonäsudden

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 35 200 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag näst intill fullt uthyrt. 

Webbplats
www.bonasudden.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Bonäsudden via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONAS ISIN-kod SE0007157953 Certified Adviser FNCA

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]