REGMAR

Bonäsudden Holding AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2020

Styrelsen lämnar förslag till årsstämman om oförändrad utdelning med 1,9 kr per aktie per kvartal

Perioden januari - december 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 41 450 tkr (40 532)
 • Driftnettot uppgick till 26 099 tkr (25 585), resulterande i en överskottsgrad på 62,97 % (63,12)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 13 032 tkr (16 882)
 • Resultat efter skatt uppgick till 56 991 tkr (57 570) motsvarande 33,92 kr per aktie (34,27)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11 929 tkr (7 741)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 678 810 tkr (611 720)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,48 (2,30) och belåningsgraden till 54,80 % (60,81)
 • EPRA NAV uppgick till 190,66 kr (155,95)

Perioden juli - december 2020

 • Hyresintäkterna uppgick till 20 738 tkr (20 233)
 • Driftnettot uppgick till 13 695 tkr (12 989), resulterande i en överskottsgrad på 66,04 % (64,20)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 836 tkr (5 377)
 • Resultat efter skatt uppgick till 38 803 tkr (22 074) motsvarande 23,10 kr per aktie (13,14)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 7 763 tkr (6 039)
 • Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick till 678 810 tkr (611 720)
 • Räntetäckningsgraden uppgick till 2,66 (2,18) och belåningsgraden till 54,80 % (60,81)
 • EPRA NAV uppgick till 190,66 kr (155,95)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingeborg Magnusson, IR kontakt
Bonäsudden Holding AB (publ)
Telefon: +46 (0) 8 402 51 05
[email protected]

Per-Olof Persson, Verkställande direktör
Bonäsudden Holding AB (publ)
Mail: [email protected]
Tel: +46 703 09 72 80

Bonäsudden Holding AB (publ) i korthet

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 35 700 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag i allt väsentligt fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37 % av hyresintäkterna och ca 55 % kommer från beståndets 312 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och FNCA är Certified Adviser till bolaget (mejl: [email protected] samt tel + 46 8 528 00 399). Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North Growth Market sedan den 3 juli 2015.

Information

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bonäsudden Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 februari 2021, kl 16:45. För mer information gällande Bonäsudden Holding AB (publ), vänligen besök www.bonasudden.se


Om Bonäsudden

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 35 200 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag näst intill fullt uthyrt. 

Webbplats
www.bonasudden.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Bonäsudden via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONAS ISIN-kod SE0007157953 Certified Adviser FNCA

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]