Bokslutskommuniké för 2017

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,6 kr per aktie

Utdelningen föreslås fördelas på fyra kvartalsvisa utbetalningar om 1,9 kr per aktie, den 29 mars, 29 juni, 28 september och 28 december 2018.

Hyresintäkter uppgick till 40 043 tkr (39 799).

Driftnetto uppgick till 25 474 tkr (25 220).

Resultat före skatt uppgick till 25 556 tkr (32 317) varav orealiserade värdeförändringar 13 000 tkr (19 806).

Koncernen hade per 2017-12-31 likvida medel om 24 137 tkr (24 001).

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår till 550 900 tkr (537 900).

Koncernens eget kapital per 2017-12-31 om 180 758 tkr (173 422) ger en soliditet på 31,3 % (30,7).

För komplett rapport, se nedan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Åsa Ohlström, VD, +46 70 698 42 62
Johan Åskogh +46 8 402 53 81, [email protected]

Om Bonäsudden Holding AB (publ)
Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 21 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 36 000 kvadratmeter, fördelat över 21 fastigheter och är idag i allt väsentligt fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37 % av hyresintäkterna och ca 55 % kommer från beståndets 327 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och Wildeco är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ First North sedan den 3 juli 2015. För mer information om Bonäsudden, besök www.bonasudden.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bonäsudden Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2018.


Om Bonäsudden

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 35 200 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag näst intill fullt uthyrt. 

Webbplats
www.bonasudden.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Bonäsudden via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONAS ISIN-kod SE0007157953 Certified Adviser FNCA

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]