Bonäsudden Holding AB (publ) - Bokslutskommuniké för 2016

Styrelsen föreslår en utdelning om 7,5 kr per aktie

Utdelningen föreslås fördelas på fyra kvartalsvisa utbetalningar den 7 april, 30 juni, 29 september och 29 december 2017.

Hyresintäkter uppgick till 39 799 tkr (22 933).

Driftsöverskott uppgick till 25 220 tkr (15 277).

Koncernen hade per 2016-12-31 likvida medel om 24 001 tkr (22 771).

Marknadsvärde på förvaltningsfastigheterna uppgår till 537 900 tkr (518 094).

Koncernens eget kapital per 2016-12-31 om 173 422 tkr (159 610) ger en soliditet på 30,7 % (29,3).

För komplett rapport, se nedan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åsa Ohlström, VD, +46 70 698 42 62
Johan Åskogh +46 8 402 53 81, johan.askogh@paretosec.com

Om Bonäsudden Holding AB (publ)
Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 21 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 36 000 kvadratmeter, fördelat över 21 fastigheter och är idag i allt väsentligt fullt uthyrt. Hyresgäster inom offentlig service (kommun och landsting) utgör ca 37 % av hyresintäkterna och ca 55 % kommer från beståndets 327 hyresrättslägenheter. Resterande andel är intäkter från kontor, butiker, förråd och parkering. Bolaget förvaltas av Pareto Business Management AB och Wildeco är Certified Adviser till bolaget. Bolagets aktier handlas på NASDAQ OMX First North sedan den 3 juli 2015. För mer information om Bonäsudden, besök www.bonasudden.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Bonäsudden Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2017.


Om Bonäsudden

Bonäsudden Holding AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger 20 fastigheter i Linköping med omnejd. Bolaget bildades i september 2014 och förvaltar idag en fastighetsportfölj med hyresrätter och offentliga hyresgäster i Linköpingsregionen. Beståndet omfattar ca 35 200 kvadratmeter, fördelat över 20 fastigheter och är idag näst intill fullt uthyrt. 

Webbplats
www.bonasudden.se
Bransch
Fastigheter

Prenumerera

Få löpande information från Bonäsudden via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn BONAS ISIN-kod SE0007157953 Certified Adviser FNCA

IR-Kontakt

Ingeborg Magnusson IR-kontakt [email protected]