REG MAR
Bluelake Mineral announces financial report for fourth quarter and full year 2023 Fourth Quarter 2023 (October - December 2023) • Revenue in fourth quarter amounts to MSEK 0.0 (0.0) • Exploration and evaluation costs for fourth quarter amounts to MSEK -2.4 (-...
REG MAR
Bluelake Mineral offentliggör bokslutskommuniké 2023 Fjärde kvartalet 2023 (oktober - december) • Intäkterna för fjärde kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) mkr • Prospekterings- och utvärderingskostnader för det fjärde kvartalet uppg...
REG
Notice to Extraordinary General Meeting in Bluelake Mineral AB (publ) The shareholders of Bluelake Mineral AB (publ), company registration no 556493-3199 (the "Company"), are hereby invited to participate in the Extraordinary General Meeting ("EGM"...
REG
Kallelse till extra bolagsstämma i Bluelake Mineral AB (publ) Aktieägarna i Bluelake Mineral AB (publ), org nr 556493-3199 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 29 februari 2024 kl. 10.00 på Brahegatan 29, 114 37 Stockholm,...
REG MAR
Bluelake Mineral decides on a directed issue of convertibles of SEK 10 million NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN, SWITZERLAND, SINGAPORE, SOUT...
REG MAR
Bluelake Mineral beslutar om en riktad emission av konvertibler om 10,0 MSEK EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER...
REG MAR
Børgefjell Utvikling har godkänt ansökan om bidrag för gruvprojektet i Joma Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") arbetar som tidigare meddelats via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS ("Joma Gruver") med tillståndsprocessen...
Kommunfullmäktige i Røyrvik hänvisar fråga om reguleringsplan vidare till kommun- och distriktsdepartementet för beslut Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") arbetar som tidigare meddelats via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS ("Joma Gruver") med tillståndsprocessen...
REG MAR
After mediation with the Sámi Parliament, Røyrvik municipality plans a meeting in the municipal council for possible referral of the issue of the zoning plan to the goverment Bluelake Mineral AB (publ) (the "Company" or "Bluelake Mineral") is as previously announced, via its Norwegian subsidiary Joma Gruver AS ("Joma Gruver"), working in Norway to obt...
REG MAR
Efter medling med sametinget planerar Røyrvik kommun för möte i kommunfullmäktige för möjlig hänvisning av fråga om reguleringsplan till regeringen Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") arbetar som tidigare meddelats via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS ("Joma Gruver") med tillståndsprocessen...
The EU Parliament has approved the Critical Raw Materials Act Bluelake Mineral AB (publ) (the "Company" or "Bluelake Mineral") notes that the EU Parliament in Brussels on Tuesday, December 12 approved proposal for legislation regarding crit...
EU parlamentet har godkänt lagförslag om kritiska och strategiska råmaterial (European Critical Raw Materials Act) Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") noterar att EU parlamentet i Bryssel under tisdagen den 12 december röstade ja till förslag om lagstiftning kring...
REG MAR
Bluelake Mineral announces financial report for third quarter 2023 Third quarter 2023 (July - September) • Revenue for the third quarter amounted to SEK 0.0 (7.9) million • Exploration and evaluation costs for the third quarter amounted to SEK...
REG MAR
Bluelake Mineral offentliggör delårsrapport tredje kvartalet 2023 Tredje kvartalet 2023 (juli-september) • Intäkterna för det tredje kvartalet uppgick till 0,0 (7,9) mkr • Prospekterings- och utvärderingskostnader för det tredje kvartalet uppg...
REG MAR
Uppdatering av status för gruvprojektet i Joma Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") arbetar som tidigare meddelats via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS ("Joma Gruver") med tillståndsprocessen...
REG MAR
Bluelake Mineral har genomfört riktad nyemission om cirka 9,4 MSEK Styrelsen i Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller Bluelake Mineral) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2023, beslutat om en riktad nyemission av...
REG MAR
Bluelake Mineral utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAF...
Borgerliga alliansen Samarbeidslistan får egen majoritet i kommunvalet i Røyrvik Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") arbetar som tidigare meddelats via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS ("Joma Gruver") med tillståndsprocessen...

Om Bluelake Mineral

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Webbplats
www.bluelakemineral.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Bluelake Mineral via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn BLUE ISIN-kod SE0015382148

IR-Kontakt

Peter Hjorth VD [email protected] +46 (0)72-538 25 25