REG MAR
Bluelake Mineral announces financial report for third quarter 2023 Third quarter 2023 (July - September) • Revenue for the third quarter amounted to SEK 0.0 (7.9) million • Exploration and evaluation costs for the third quarter amounted to SEK...
REG MAR
Bluelake Mineral offentliggör delårsrapport tredje kvartalet 2023 Tredje kvartalet 2023 (juli-september) • Intäkterna för det tredje kvartalet uppgick till 0,0 (7,9) mkr • Prospekterings- och utvärderingskostnader för det tredje kvartalet uppg...
REG MAR
Uppdatering av status för gruvprojektet i Joma Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") arbetar som tidigare meddelats via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS ("Joma Gruver") med tillståndsprocessen...
REG MAR
Bluelake Mineral har genomfört riktad nyemission om cirka 9,4 MSEK Styrelsen i Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller Bluelake Mineral) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2023, beslutat om en riktad nyemission av...
REG MAR
Bluelake Mineral utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAF...
Borgerliga alliansen Samarbeidslistan får egen majoritet i kommunvalet i Røyrvik Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") arbetar som tidigare meddelats via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS ("Joma Gruver") med tillståndsprocessen...
REG MAR
Status update regarding the Joma project Bluelake Mineral AB (publ) (the "Company" or "Bluelake Mineral") is as previously announced via its Norwegian subsidiary Joma Gruver AS ("Joma Gruver") working with the permit pr...
REG MAR
Status rörande fortsatt utveckling av Jomaprojektet Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") arbetar som tidigare meddelats via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS ("Joma Gruver") med tillståndsprocessen...
Municipal council of Røyrvik approves the zoning plan for Joma mine Bluelake Mineral AB (publ) (the "Company" or "Bluelake Mineral") is, as previously announced, via its Norwegian subsidiary Joma Gruver AS, working with the permit process in Norw...
Kommunfullmäktige i Røyrvik har enhälligt röstat för att godkänna planförslag och reguleringsplan för Jomagruvan Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") arbetar som tidigare meddelats via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS med tillståndsprocessen i Norge för geno...
Board of municipality of Røyrvik votes in favor of municipal director's recommendation to politicians in Røyrvik to approve the zoning plan for Joma mine Bluelake Mineral AB (publ) (the "Company" or "Bluelake Mineral") is, as previously announced, via its Norwegian subsidiary Joma Gruver AS, working with the permit process in Norw...
Kommunstyrelsen i Røyrvik röstar för kommundirektörens rekommendation till politikerna i Røyrvik att godkänna planförslag och reguleringsplan för Jomagruvan Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") arbetar som tidigare meddelats via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS med tillståndsprocessen i Norge för geno...
REG MAR
Bluelake Mineral announces financial report for second quarter 2023 Second Quarter 2023 (April - June) • Revenue for the second quarter amounted to SEK 0.0 (0.07) million • Exploration and evaluation costs for the second quarter amounted to SEK...
REG MAR
Bluelake Mineral offentliggör delårsrapport andra kvartalet 2023 Andra kvartalet 2023 (april - juni) • Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 0,0 (0,07) mkr • Prospekterings- och utvärderingskostnader för andra kvartalet uppgick till -1,...
REG
Municipal director recommends the politicians in Røyrvik to approve the zoning plan for Joma mine Bluelake Mineral AB (publ) (the "Company" or "Bluelake Mineral") is, as previously announced, via its Norwegian subsidiary Joma Gruver AS, working with the permit process in Norw...
REG
Kommundirektören rekommenderar politikerna i Røyrvik att godkänna planförslag och reguleringsplan för Jomagruvan Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") arbetar som tidigare meddelats via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS med tillståndsprocessen i Norge för geno...
Norway's new mineral strategy and how the Joma mine matches set criteria Bluelake Mineral AB (publ) (the "Company" or "Bluelake Mineral") is, as previously announced, via its Norwegian subsidiary Joma Gruver AS, working with the permit process in Norw...
Norges nya mineralstrategi och hur Jomagruvan matchar uppsatta kriterier Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") arbetar som tidigare meddelats via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS med tillståndsprocessen i Norge för geno...

Om Bluelake Mineral

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Webbplats
www.bluelakemineral.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Bluelake Mineral via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn BLUE ISIN-kod SE0015382148

IR-Kontakt

Peter Hjorth VD [email protected] +46 (0)72-538 25 25