Pressmeddelanden

REG MAR
Bluelake Mineral announces financial report for third quarter 2023 Third quarter 2023 (July - September) • Revenue for the third quarter amounted to SEK 0.0 (7.9) million • Exploration and evaluation costs for the third quarter amounted to SEK...
REG MAR
Bluelake Mineral offentliggör delårsrapport tredje kvartalet 2023 Tredje kvartalet 2023 (juli-september) • Intäkterna för det tredje kvartalet uppgick till 0,0 (7,9) mkr • Prospekterings- och utvärderingskostnader för det tredje kvartalet uppg...
REG MAR
Uppdatering av status för gruvprojektet i Joma Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") arbetar som tidigare meddelats via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS ("Joma Gruver") med tillståndsprocessen...
REG MAR
Bluelake Mineral har genomfört riktad nyemission om cirka 9,4 MSEK Styrelsen i Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller Bluelake Mineral) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 maj 2023, beslutat om en riktad nyemission av...
REG MAR
Bluelake Mineral utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission av aktier EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAF...
Borgerliga alliansen Samarbeidslistan får egen majoritet i kommunvalet i Røyrvik Bluelake Mineral AB (publ) ("Bolaget" eller "Bluelake Mineral") arbetar som tidigare meddelats via sitt norska dotterbolag Joma Gruver AS ("Joma Gruver") med tillståndsprocessen...
Visa fler pressmeddelanden

Rapporter

Video

Finansiell kalender

Bokslutskommuniké 2023 Bokslutskommuniké
Årsredovisning 2023 Årsredovisning
Delårsrapport Q1 2024 Delårsrapport
Årsstämma Årsstämma
Delårsrapport Q2 2024 Delårsrapport
Delårsrapport Q3 2024 Delårsrapport

Om Bluelake Mineral

Bolagets affärsidé är att identifiera, förvärva och utveckla intressanta mineralprojekt fram till gruvstart och att antingen driva gruvan i samarbete med större industriell partner eller sälja projekten till dylik partner. Fokus ligger på utveckling av basmetallprojekt i Norden.

Webbplats
www.bluelakemineral.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Bluelake Mineral via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nordic SME Kortnamn BLUE ISIN-kod SE0015382148

IR-Kontakt

Peter Hjorth VD [email protected] +46 (0)72-538 25 25