Pressmeddelanden

B.O. Intressenter AB redovisar utfallet av budpliktsbudet på Trention AB (publ) B.O. Intressenter AB lämnade den 16 april 2018 ett kontanterbjudande till aktieägarna i Trention AB (publ) enligt reglerna om budplikt ("Erbjudandet"). Priset i Erbjudandet uppgi...
B.O. Intressenter AB lämnar ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Trention AB (publ) Bakgrund B.O. Intressenter AB ("Budgivaren") har den 19 mars 2018 förvärvat 2 490 aktier i Trention AB, org.nr 556274-8623, ("Målbolaget"). Budgivaren ägs till 100 procent av Mat...
Visa fler pressmeddelanden

Finansiell kalender

Om B.O. Intressenter

Prenumerera

Få löpande information från B.O. Intressenter via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat