Utfall av erbjudande inför listning av Awardit på Nasdaq First North

Awardit AB:s spridningserbjudande avseende befintliga aktier har blivit kraftigt övertecknat.

Styrelsen i Awardit AB har efter anmälningsperiodens utgång beslutat om tilldelning av samtliga 665 000 aktier, motsvarande 13,3% av aktierna i Bolaget, som omfattats av erbjudandet. Priset per aktie var 28 kr och erbjudandet uppgick således till ca 18,6 MSEK.

Under anmälningsperioden inkom teckningsanmälningar om totalt ca 213 MSEK från 5 756 tecknare, vilket motsvarar en teckningsgrad om 1 143%. Efter den nu beslutade tilldelningen av aktier tillförs Awardit knappt 2 000 nya aktieägare. Bland de nya ägarna finns Stena Metall Finans AB (publ) och Acervo AB som erhöll en tilldelning på 66 500 respektive 19 945 aktier.

Niklas Lundqvist, VD, kommenterar:
"Vi är mycket glada och laddade tack vare det stora intresse som erbjudandet har rönt bland stora placerare och allmänheten och hälsar våra nya aktieägare varmt välkomna. Awardit har nu en utmärkt publik bas att bygga vidare från och vi ser fram emot en fortsatt spännande resa tillsammans med er alla."

Avräkningsnotor kommer tillsändas de tecknare som erhållit tilldelning där tilldelat antal aktier samt anvisning om erläggande av likvid framgår. Tecknare kommer efter inbetald likvid att erhålla tilldelade aktier till angiven depå eller VP-konto. Planerad första dag för handel på Nasdaq First North är den 5 december 2017.

Rådgivare
JAHI Corporate har agerat som Awardits noteringskonsult i samband med spridningserbjudandet och noteringen. Aqurat Fondkommission AB har agerat emissionsinstitut och är bolagets Certified Adviser. Ramberg Law har bistått med legal Due Diligence.

 27 november 2017

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Lundqvist, VD
Mobil 0704-82 20 74
Epost [email protected]

Om Awardit
Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företags-kunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram till komplexa alliansprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.

Genom att erbjuda nyckelfärdiga lösningar på outsourcingbasis kan uppstarts- och driftskostnader hållas låga. Awardit erbjuder även strategiska och operationellt inriktade tjänster som syftar till att maximera värdet av lojalitetsprogrammet. Ur kundens perspektiv är Awardit en one-stop-shop som bistår med strategi för lojalitetsprogrammet, tekniskt genomförande och operativ drift; exempelvis handel med poänginlösenprodukter, dataanalys och kampanjgenomförande. Allt detta i syfte att maximera nyttan av programmet och minska belastningen på kundens organisation.

Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom dotterbolaget Rewardit AB (www.rewardit.se).


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB