REG

Kommuniké från extra bolagsstämma

Awardit AB (publ) har den 16 december 2020 hållit extra bolagsstämma.

I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.

Beslut om utdelning
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om utdelning till aktieagarna om 2,24 kr per aktie, uppdelat pa fyra utbetalningstillfallen om vardera 0,56 kr. Som avstamningsdagar beslutades den 18 december 2020, den 24 mars 2021, den 24 juni 2021 och den 24 september 2021. Den första utdelningen sker genom Euroclear Sweden ABs försorg den 23 december 2020.

Faststallande av antalet styrelseledamoter och styrelsesuppleanter
Stämman beslutade att styrelsen ska besta av sex (6) styrelseledamoter och inga suppleanter, dvs en okning med en (1) styrelseledamot.

Nyval av styrelseledamoter
Stämman beslutade om nyval av Claudio Simatovic och Peter Borsos som styrelseledamöter.

Styrelsen, eller den styrelsen därtill förordnar, föreslås äga rätt att vidta de smärre ändringar i beslutet ovan som kan föranledas av registrering därav hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För ytterligare information, kontakta:

VD: Henrik Olander
Telefon: +46 70 615 20 15
E-post: [email protected]

Om Awardit

Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företagskunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram, till komplexa koalitionsprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.

Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom Rewardit AB, Sveriges ledande cash-back program för idrottsföreningar genom Sponsorhuset AB, säljmotivationsprogram genom Awardit Motivation Service AB, poäng-/premieshopar genom Awardit CLS AB, digitala presentkort och värdebevis genom Retain 24 AB och cash-back program för flera stora nordiska banker genom Market2Member AB.

Bolagets aktie, med kortnamn AWRD, är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market med Aqurat Fondkommission AB som Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är [email protected] eller 08-684 05 800.


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB