Idag inleds anmälningsperioden i Erbjudandet om försäljning av aktier i Awardit inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North

Idag, den 7 november 2017, inleds anmälningsperioden i Erbjudandet om förvärv av aktier i Awardit AB (publ) ("Awardit" eller "Bolaget") inför planerad notering på Nasdaq Stockholm First North. Anmälningsperioden löper till och med den 24 november 2017. Erbjudandet omfattar försäljning av 665 000 befintliga aktier, motsvarande 13,3% av aktierna i Bolaget, till ett totalt värde om ca 18,6 MSEK.

Memorandum, teaser, och anmälningssedel för förvärv av aktier finns tillgängligt på Awardits (www.awardit.se) och Aqurat Fondkommissions (www.aqurat.se) respektive hemsidor. Härutöver finns möjlighet att anmäla sig för förvärv av aktier med BankID på respektive hemsida.

Om Awardit
Awardit hjälper företag att öka sin omsättning och lönsamhet genom att implementera och driva lojalitetsprogram och motivationsprogram riktade mot konsument- och företags-kunder samt säljkårer. Awardit fungerar bl.a. som en bank för digitala poängvalutor och tillhandahåller allt från egenägda, fristående lojalitetsprogram till komplexa alliansprogram med hundratals partners och clearing av transaktioner mellan dessa.

Genom att erbjuda nyckelfärdiga lösningar på outsourcingbasis kan uppstarts- och driftskostnader hållas låga. Awardit erbjuder även strategiska och operationellt inriktade tjänster som syftar till att maximera värdet av lojalitetsprogrammet. Ur kundens perspektiv är Awardit en one-stop-shop som bistår med strategi för lojalitetsprogrammet, tekniskt genomförande och operativ drift; exempelvis handel med poänginlösenprodukter, dataanalys och kampanjgenomförande. Allt detta i syfte att maximera nyttan av programmet och minska belastningen på kundens organisation.

Awardit driver även ett lojalitetsprogram under eget varumärke genom dotterbolaget Rewardit AB (www.rewardit.se).

Awardit omsatte 2016 ca 41 MSEK med ett resultat efter skatt på ca 11 MSEK. Bolaget har en lång historik av god lönsamhet och tillväxt i kombination med utdelning till ägarna. För räkenskapsåret 2016 delade Awardit ut ca 10,8 MSEK och sedan 2009 har Awardit delat ut totalt ca 59 MSEK. Dotterbolaget Rewardit AB omsatte 2016 ca 2 MSEK och gjorde sitt första positiva resultat.

Erbjudandet i sammandrag.

  • Anmälningsperiod: 7 - 24 november 2017
  • Pris per aktie: 28 SEK
  • Omfattning: Erbjudandet omfattar högst 665 000 aktier, motsvarande 13,3% av aktierna i Bolaget, till ett totalt värde om 18 620 000 SEK.
  • Teckningspost: Minsta teckningspost är 250 aktier (7 000 SEK).
  • Antal aktier i Bolaget: 5 000 000 aktier
  • Värdering: 140 MSEK (5 000 000 aktier à 28 SEK) 
  • Notering på First North: Aktien i Awardit är planerad att noteras på First North. Första dag för handel är beräknad att bli den 5 december 2017.

Niklas Lundqvist, VD, kommenterar:
"Ett viktigt syfte med den planerade noteringen är att kunna ta initiativ till förvärv på ett helt annat sätt än vi kunnat tidigare. Det är glädjande att redan nu kunna informera om att vi har ingått ett Term Sheet för förvärv av Sponsorhuset AB, den ledande cash-back operatören för idrottsföreningar. Sponsorhuset och dess dotterbolag omsatte ca 8 MSEK 2016 och har en affärsplan för att flerfaldiga omsättningen på några år."

Memorandum, teaser, anmälningssedel och teckning via Bank-ID
Memorandum (innehållande fullständiga villkor och anvisningar), teaser, och anmälnings- sedel för förvärv av aktier finns tillgängliga på Awardits (www.awardit.se) och Aqurat Fondkommissions (www.aqurat.se) hemsidor. Utöver detta finns möjlighet att på respektive hemsida anmäla sig för förvärv av aktier elektroniskt med BankID.

Rådgivare Bolagets rådgivare i samband med försäljningen av aktier och den planerade noteringen är Aqurat Fondkommission AB som agerar Certified Adviser och emissionsinstitut samt JAHI Corporate som agerar noteringskonsult.

7 november 2017

För ytterligare information, kontakta:
Niklas Lundqvist, VD
Mobil 0704-82 20 74
Epost [email protected]


Om Awardit

Webbplats
www.awardit.com
Bransch
Media

Prenumerera

Få löpande information från Awardit via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn AWRD ISIN-kod SE0010101824 Certified Adviser Aqurat Fondkommission AB